Co je nového?

  Stránky TJ Praga s odkazy na jiné oddíly jsou na www.tjpraga.cz.     šachový oddíl Praga je i na Facebooku

  Stále přijímáme nové členy, více na stránce organizace.

  Příspěvky pro rok 2021 zůstávají ve stejné výši .... Mělo by se stále jednat o jedny z nejlevnějších v Praze.
  1100Kč pro dospělé (nar. 1956-2003)
  700Kč pro mládež a důchodce (mládež ročník 2004 a mladší; senioři ročník 1955 a starší)
  Protože je nutné provést registrace všech hráčů na ŠS ČR nejpozději 1.března, žádám všechny hráče v rámci možností o zaplacení členských příspěvků na rok 2021 v průběhu soutěže družstev nejpozději do konce února. V případě, že chcete přerušit činnost v našem oddíle, oznamte to předsedovi nebo jednateli oddílu.   Ing. Miroslav Krieger

  22.1.2021 - Je dohrán podzimní turnaj (konečně). Výsledky v sekci podzimních turnajů, nebo zde. Propozice zde.

  18.1.2021 - Soutěž družstev sice teoreticky odstartovala 10.1., ale vzhledem k epidemiologickým opatřením vlády se zápasy odkládají na neurčito, dokud vláda neoznámí stupeň 3. STK PŠS situaci zatím sleduje a o případném zrušení celé soutěže se má rozhodovat někdy v únoru.

  4.12.2020 - Aktualizován oddílový žebříček, ELO FIDE k 1.9.2020, ELO CZ k 5.9.2020 - zde.

  31.8.2020 - Z dopisu k zahájení sezóny: "Vážení šachoví přátelé,
na začátku nové sezóny musíme podle našich stanov aktualizovat výbor našeho spolku, tj. nahradit 3 členy výboru, kteří odešli loni do jiných šachových oddílů, novými členy.

Podle stanov musí odvolání a návrh nových členů výboru schválit členská schůze našeho šachového oddílu.

Proto Vás všechny zvu na tuto členskou schůzi, která se bude konat ve středu 9.září 2020 od 18:00 hodin v naší současné klubovně v penzionu Praha 9, Pod Balkánem 3 (nad hotelem Jasmín).
Předpokládaná doba jednání cca 1 hodina.
Doufám, že se zúčastníte v dostatečném počtu, aby schůze byly usnášeníschopná a mohli jsme problém trvající už delší dobu dořešit.

Kromě jednání o změnách ve výboru můžeme prodiskutovat činnost oddílu v nové sezóně a případné další záležitosti."

  14.1.2020 - Začala soutěž družstev. Rozpis nejlépe najdete zde a tam buď ten excel, kde si vyfiltrujete třeba utkání pouze svého družstva, nebo přes seznamy jednotlivých kol.

  9.10.2015 - Nabízíme tréninky v naší klubovně, pondělky 14:45-16:30, trenérem je ing. Anna Rývová, kontakty zde.