organizační zprávy

  Příspěvky pro rok 2024 jsou zvýšeny .... Mělo by se stále jednat o jedny z nejlevnějších v Praze.
  1200Kč pro dospělé (nar. 1959-2005)
  800Kč pro mládež a důchodce (mládež ročník 2006 a mladší; senioři ročník 1958 a starší)
  Protože je nutné provést registrace všech hráčů na ŠS ČR nejpozději 1.března, žádám všechny hráče v rámci možností o zaplacení členských příspěvků na rok 2020 v průběhu soutěže družstev nejpozději do konce února. V případě, že chcete přerušit činnost v našem oddíle, oznamte to předsedovi nebo jednateli oddílu.   Ing. Miroslav Krieger

  Náš oddíl se na jaře 2016 stal spolkem, stanovy naleznete zde (*.doc pro Word apod.).

  Vítáme všechny zájemce o přestup či zahájení činnosti v našem oddíle, zejména pak případné funkcionáře, kapitány družstev a jejich zástupce i trenéry mládeže.

  Nabízíme:
- vlídné zacházení a dobrý kolektiv
- jedny z nejnižších příspěvků v Praze
- vlastní hrací místnost poblíž stanice metra B Vysočanská
- celoroční činnost oddílu, zejména pak na podzim přebor, v zimě soutěž družstev a na jaře klasifikační turnaj.
- ve všech turnajích pořádaných oddílem účast zdarma
- občerstvení (hospoda) na stejné adrese jako klubovna
- tréninky dětí a mládeže úterý 15:00 až 17:00 v areálu TJ Praga.

kontakt na funkcionáře oddílu
předseda: ing. Miroslav Krieger, mobil 733 162 168, e-mail: mirakri@seznam.cz
místopředseda: Petr Slavík
členové výboru: Ladislav Škába, Martin Vácha, Jan Humhej
revizor: Jan Akerman