bílý na tahu vyhraje

Jindřich Fritz: "Vybrané šachové problémy"
diagram
zpět na TJ Praga
1. Sh1
2. a8D
3. Dh1!!
4. a7
5. a8D+
6. Db8+ s dalším 7.D:h2
V:h1
Vd1!
V:h1
V kamkoliv
K kamkoliv
ukaž řešení schovej řešení