Šachový oddíl TJ Praga
  Historie šachového oddílu TJ Praga Praha začíná ustavující schůzí šachového kroužku 16.května 1952 v závodním klubu ROH závodu Auto Praga v Praze 9 – Vysočanech na popud 11 tehdejších zaměstnanců. Prozatímní výbor vedl L.Pudil. Na základě propagace v podniku se brzy do klubu přihlásilo dalších 30 hráčů. Již 4. června 1952 došlo k propagačnímu šachovému utkání mezi libeňským a vysočanským závodem, které skončilo vítězstvím Libně 13:5. Aby se oddíl mohl zúčastnit veřejných soutěží, byl přihlášen do šachové organizace pražského kraje pod názvem Šachový odbor ZK Auto Praga.
  Prvním vystoupením šachového odboru na veřejnosti byla účast na XXII. bleskovém přeboru družstev o putovní cenu Práce v červnu 1952. Družstvo „A“ hrálo ve IV.třídě, kde zvítězilo a postoupilo do III.třídy, družstvo „B“ skončilo desáté a družstvo „C“ jedenácté. V roce 1953 družstvo „A“ v sestavě Žanta, Tomáš, Zapletal, Laštovka, Zárybnický, Komjat, Záhranský, Angelis opět zvítězilo a postoupilo do II.třídy, družstvo „B“ skončilo čtvrté.
  V témže roce se tělovýchova transformovala do nových tělovýchovných jednot, které byly přidruženy k výrobním závodům, aby od nich byly i finančně podporovány. Tak vznikla i TJ Spartak AZKG Praha podporována továrnou AZKG (přejmenovanou z původního názvu Praga). Oddíl tehdy působil v objektu bývalého Sokola Pražského v Žitné ulici v Praze 2 veden předsedou oddílu Jaroslavem Pintou a jednatelem Jindřichem Rydlem. Činnost nového oddílu na veřejnosti byla bohatá a úspěšná. Prvním přeborníkem oddílu v sezóně 1953-1954 se stal Žanta. V roce 1957 družstvo „A“ postoupilo z I.třídy do přeboru Prahy, v soutěži jednotlivců získal dr. Srb titul kandidáta mistra. V tomto roce se oddíl sloučil se šachovým oddílem ČTK, čímž se zvýšila členská základna na 70 členů. Rozvoj šachového oddílu byl podpořen „převelením“ Mistra Karla Opočenského do řad členů oddílu. Oddíl mu však nemohl zajistit dost prostoru pro herní uplatnění a tak zanedlouho odchází. Spolu s ním v oddíle hráli a do roku 1970 postupně odcházeli další přední hráči Ing. Evžen Maximovič, Vítězslav Houška (dnes známý především jako šachový publicista), Ing. Zdravko Orozovič a z mladších Vladimír Rosenzweig. V soutěži družstev se odchod špiček projevil nejmarkantněji, družstvo „A“ hrálo v roce 1964 již jen v Městské soutěži 1. třídy, pro mladší čtenáře – byla to třetí nejvyšší pražská soutěž, avšak vítěz Přeboru Prahy 1. třídy už bojoval jako krajský přeborník přímo o titul přeborníka ČSR.
  V té době byla úspěšnost oddílů většinou založena na dobrovolné práci jednoho či dvou funkcionářů obvykle penzijního věku. Ve Spartaku AZKG působil v první polovině šedesátých let jako vedoucí dorostu pan Josef Jirát, hráč nevelké šachové síly, ale obětavý především jako popularizátor šachu a organizační pracovník. Jemu se podařilo přivést k šachové hře desítky dorostenců, kteří pod jeho vedením začali pravidelně docházet do klubu a sami navzájem si pomáhali v šachovém růstu, když trenérovy schopnosti již nestačily. V roce 1963 přišla do oddílu skupina mládeže z šachového oddílu Armabeton, takže Spartak AZKG obsadil do Přeboru Prahy dorosteneckých družstev v roce 1964 osm!! družstev. Přeborová skupina se tehdy hrála v osmi hráčích a 1. třída v šesti hráčích, obě s povinnou účastí dívky na poslední šachovnici, následovalo několik skupin 2., 3. a 4. třídy. Družstva Spartaku AZKG, ač bez špičkových individualit, hrála poměrně velmi úspěšně, Áčko bylo v roce 1965 v Praze mezi dorostenci třetí a o rok později dokonce druhé. Jmenujme pro uchování historické paměti tehdejší nejlepší Pragovácké dorostence, byli to Alois Zedek, Josef Pavlík, Josef Šebek, Alexej Šimeček, Ivan Klánský (později známý spíše jako klavírní virtuos), Tomáš Čechák, Josef Babický, Radko Šantl a dvojčata Lukáš a Ruben Pellarovi. Tato parta hrála i jako družstvo v přeboru družstev dospělých a v roce 1966 se výkonnostně dotáhla na úroveň tehdejší oddílové špičky. Nejlepšího individuálního výsledku tehdy dosáhl Alois Zedek v roce 1965 účastí v celostátním finále přeboru dorostenců.
  Druhou základní podmínkou klubové činnosti šachistů je možnost využívat vyhovující hrací místnost odpovídající kapacitou. TJ Spartak AZKG měl velmi pěknou vlastní místnost v sokolovně v Žitné ulici do roku 1966. Tehdy se našly finance na generální obnovu historického objektu sokolovny a šachový oddíl se poprvé stěhoval do nedalekého Agitačního střediska v Jugoslávské ulici. Místnost jsme mohli využívat jen 2x týdně, takže kapacita hry v oddíle byla omezená. Těšili jsme se na brzký návrat do původní klubovny, ale projevily se nedostatky socialistického plánování a po dvou letech přestavby se několik let termín dokončení posunoval o rok a cena přestavby zdražovala o milion korun. V roce 1969 byla tělovýchovná jednota přejmenována na TJ Praga Praha a prakticky byly zpřetrhány vztahy s továrnou Praga, zmizelo i původní logo Praga známé z dřívějších automobilů. Požadavky na využívání Agitačního střediska především pro jeho původní účely narůstaly, takže oddíl se opět stěhoval v březnu 1971 do klubovny v objektu kuželkářů v Horské ulici, do dopravně velmi odlehlého místa na novoměstských hradbách nad Nuselským údolím. Každým stěhováním ubývalo členů klubu a nejtěžší zásah do jejich počtu nastal právě po přesunu do Horské ulice, kdy odešla většina starších a starých hráčů. V Horské ulici jsme vydrželi jen dvě sezóny a opět jsme se stěhovali, tentokrát na letní cvičiště TJ Praga v Kateřinské ulici. Tam byla sice postavená těžní věž pro pražské metro a později pro výstavbu kolektorů, ale budova kluboven fungovala dál. Zpět do původního objektu Pragovky v Žitné ulici jsme se vrátili až v roce 1988, kdy byla budova v Kateřinské zbourána. Po roce 1989, kdy nastávaly všeobecné změny všeho kolem nás, objekt sokolovny získal v restituci jeho původní majitel Sokol Pražský. Nějakou dobu tam působily obě dvě tělovýchovné organizace současně, ale po definitivním předání objektu a neúměrném zvyšování nájmu pro odbory TJ přišlo v létě roku 1995 zatím poslední stěhování do klubovny ve sportovním areálu TJ Praga na Sokolovské ulici v Praze 9 - Vysočanech. To byla další rána členské základně, protože všechny předchozí hrací místnosti byly situovány na Praze 2 víceméně nedaleko náměstí I.P.Pavlova a nyní jsme přesídlili do zcela jiné části města. Během několika let jsme se ale vyrovnali i s touto situací a v poslední době k nám znovu řada nových i našich bývalých hráčů našla cestu. V současné době naše členská základna činí 85 hráčů a oddíl měl v minulém ročníku soutěže družstev 10 družstev.
  Po podaném přehledu podmínek klubové činnosti se opět vraťme ke sportovním výkonům. V roce 1968 postoupilo první družstvo dospělých poprvé do Městské soutěže II. třídy. Napoprvé se v něm neudrželo a sestoupilo, ale hned další rok opět postoupilo, tentokrát již do divize, neboť s reorganizací soutěží družstev přišlo i jejich přejmenování. Jádro družstva tvořila původní dorostenecká generace z let 1965 a 1966, avšak v již založeném podhoubí vyrůstala další generace mladých hráčů, kteří úspěchy svých předchůdců překonali a dosáhli celostátních titulů. Odchovancem oddílu je i dnes dobře známý mezinárodní mistr Petr Špaček, který ještě v barvách Pragovky dosáhl všech svých dorosteneckých úspěchů, stejně jako Helena Dvořáková. Již v roce 1969 obsadil Petr Špaček 2. místo v Přeboru Prahy dorostenců a 5. místo v Přeboru ČSSR dorostenců. Helenka Dvořáková, tehdy jen patnáctiletá, měla přímo raketový start kariéry, po třetím místě na Přeboru Prahy dorostenek 1968 byla o rok později druhá nejlepší dorostenka v Praze, ale dokázala vyhrát Přebor ČSSR dorostenek. Eva Krigarová uspěla na Přeboru Prahy dorostenek, kde byla třetí. TJ Praga byla tehdy velmocí v kategorii dorostenek, vždyť na přeboru dorosteneckých družstev (chlapeckých) se v sestavě některých zápasů objevilo i 5 dívek z TJ Praga. Toto družstvo dokázalo obsadit v Dorosteneckém přeboru Prahy družstev pěkné 4. místo. Mnohé z dívek Helence Dvořákové úspěšně sekundovaly, jako její sestra – dvojče Milada Dvořáková, Eva Krigarová, Dáša Havlíková, Alžběta Horová a Olga Šimečková. Mezi chlapci se k nejlepším výsledkům propracovali Jan Zrzavý a Vladimír Šimeček. Oddíl podpořil i hostující moravský dorostenec Petr Cetkovský, který v Praze studoval.
  V následujícím roce (1970) byl přehled úspěchů Petr Špačka a Helenky Dvořákové ještě blyštivější. Oba dva vyhráli republikové přebory dorostu, Helenka Dvořáková i Přebor Prahy žen. Vedle nich byl Petr Cetkovský mezi dorostenci třetí, Milada Dvořáková osmá a Eva Krigarová devátá, obě mezi děvčaty. Petr Špaček vyhrál mezinárodní turnaj dorostenců ve Zlíně. Mezitím v roce 1969 tragicky umírá po krátké těžké nemoci Josef Šebek, jeden z tahounů původní dorostenecké party i oddílu samého. Na podzim 1970 oddíl pořádá Memoriál Josefa Šebka, první z dlouhé série kandidátských turnajů pořádaných s krátkými přestávkami až dodneška. Ještě v roce 1970 končí kariéru Josef Houška a z hostování odchází Petr Cetkovský. Ukazuje se, že celková úroveň a možnosti uplatnění v oddíle jsou pro špičkové individuality přeci jen omezující. I rok 1971 přinesl dorostenecké úspěchy, Petr Špaček zopakoval své vítězství z předchozího roku, Helenka Dvořáková o chloupek slevila, když byla „jen“ druhá. Petr Špaček rovněž vyhrál jednu ze dvou skupin Kontrolního turnaje reprezentantů – ano, vy mladší, i takové turnaje se tehdy hrály a přitahovaly účastníky. Družstvo dospělých hraje pražskou divizi, kde pak s pár krátkými přestávkami dlouhodobě setrvává. V 70. letech však z oddílu odcházejí důležité opory – Petr Špaček do Tesly Karlín a Vladimír Šimeček do Slavie VŠ. Ještě v roce 1972 hraje Helenka Dvořáková Přebor ČSSR dorostenek, ale soupeřky si na její styl hry zřejmě zvykly, takže končí bez medaile, čtvrtá. Do historických tabulek se ještě zapsala svou účastí na mistrovství ČSSR žen v letech 1972 (9. místo), 1976 (8. místo) a 1977 (14. místo) Šachy hraje dál, ale již bez nejvyšších úspěchů, až do roku 1979, kdy se provdala.
  Oddíl pokračuje v průměrných výkonech jak v soutěži družstev, tak jednotlivců. První družstvo dospělých hraje s ojedinělými přestávkami v divizi, přední hráči hrají úspěšně turnaje 2. etapy přeboru republiky, ale o stupeň výš se jim již moc nedaří. Přes opakované stěhování klubovny má oddíl spolehlivé zázemí v mateřské TJ Praga a podmínky pro činnost měl vždy vyhovující. V letech 1968 až 1979 vycházel v oddíle cyklostylovaný nepravidelný bulletin PRAŠACH, který obsahoval především zprávy, zajímavosti a organizační informace. Celkem vyšlo 22 čísel a jedna příloha. Od roku 1979 se v oddíle počítalo oddílové Elo, to bylo ještě v době, kdy počet hráčů s národním Elem byl nevelký. Oddílové Elo zaniklo poté, kdy národní Elo všeobecně získali i hráči nižších výkonnostních tříd. V oddíle také vždy přetrvávaly přátelské vztahy mezi jeho členy. To byly hlavní důvody, že některé méně úspěšné oddíly po ztrátě hrací místnosti či při jiných nepřekonatelných obtížích volili jako řešení sloučení s šachovým oddílem TJ Praga. V průběhu let tak učinily Meteor Kačerov, ČKD Tatra Praha (1981), Slávie Ekonom Žižkov a v nejnovější historii i slavná Tesla Karlín (2004). Ze sportovních výsledků stojí za zmínku účast Aloise Zedka v přeboru ČSFR 1991, ale sportovní hodnota je oproti minulosti o poznání nižší, neboť se jednalo o turnaj hraný švýcarským systémem.
  Od roku 1999 má oddíl vlastní internetovou prezentaci, kterou založil a udržuje Pavel Háse. Úsilí, které tomu věnoval je hlavní příčinou toho, že oddílové stránky jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších mezi českými a moravskými oddíly. První výkonnostní skok přišel v polovině 90. let, kdy za sponzorské podpory firmy člena oddílu Miroslava Komárka a pod vedením nové generace funkcionářů Ing. Miroslava Kriegera a Viléma Sovy přišla do oddílu řada velmi dobrých hráčů, především Petr Bakalář, Luboš Krňávek, František Hostička, Jaroslav Illetško, Pavel Víšek a Jiří Procházka. Další výborní hráči pomáhali jako hostující, takže družstvo „A“ postoupilo v roce 1996 do 2. ligy, kde setrvalo do roku 2000, z toho po první tři sezóny hrálo vždy o postup, byť neúspěšně. Dvakrát jsme se umístili na 2.místě a v sezóně 1998/1999 jsme měli ve 2. lize dokonce 2 družstva. Po roce 2000 došlo na nějakou dobu k poklesu výkonnosti družstev, který byl způsoben odchodem několika předních hráčů. Postupem doby ale opět dochází v posledních třech letech k postupnému zlepšování výkonnosti a zákonitě i k postupu některých družstev do vyšších soutěží. Účast ve druhé lize se podařilo sice získat zpět až v roce 2004 po sloučení s Teslou Karlín, ale již v nadcházející sezóně 2005/06 bude mít oddíl ve 2.lize opět po letech družstva „A“ a „B“ a další družstvo „C“ bude hrát v divizi. Všichni doufáme, že z této kvantity vzejde nová kvalita a konečně se probojujeme až do 1. ligy.
  V klubové činnosti oddíl organizuje pravidelně turnaje vyplňující období, kdy se nekonají pražské soutěže družstev. Tyto turnaje se hrají vždy v několika skupinách klasickým systémem každý s každým na podzim jako přebor oddílu, na jaře a v létě jako klasifikační turnaje. Turnaje jsou přístupné i členům jiných oddílů a mezi pražskými hráči získávají čím dál větší oblibu, která v poslední době už přesahuje omezenou kapacitu klubovny. Posledních turnajů na podzim 2004 a na jaře 2004 a 2005 se zúčastnilo vždy téměř 90 hráčů. Na podzim roku 2003 jsme obnovili také pořádání kandidátského turnaje jako nejvyšší skupiny otevřeného přeboru oddílu, který jsme předtím pořádali naposled v roce 1994 jako 13.ročník Memoriálu Karla Trexlera na počest našeho dlouholetého funkcionáře. Řada hráčů se také zúčastňuje 2. a 3.etapy o mistrovství ČR, v letošním roce je to 7 hráčů ve 2.etapě a 6 hráčů ve 3.etapě. Detailní výsledky soutěže družstev i všech turnajů pořádaných naším oddílem od roku 1996 až do současnosti je možné vidět na našich internetových stránkách www.chesspraga.cz.
  Na historii šachového oddílu TJ Praga Praha vzpomínali v květnu 2005 Ing.Alexej Šimeček a Ing.Miroslav Krieger.
Šachový oddíl Tesla Karlín
  Historie ŠK TJ Karlín Tesla spadá hluboko do 1.republiky. Před válkou, v průběhu 2.světové války a těsně po ní fungoval klub pod názvem Dělnický šachový klub Karlín (DŠK Karlín). Byl to jediný šachový klub na území tehdejšího Karlína s domácím prostředím v celé řadě hospod a to výhradně v Karlíně. Jeho 1.dlouholetým předsedou byl karlínský občan Ladislav Jelínek, který byl počátkem války zatčen a deportován do koncentračního tábora, kde později zahynul. Po válce byl na jeho počest uspořádán turnaj „Memoriál Ládi Jelínka“ za účasti v té době významných pražských hráčů jako byli Stulík, Pithart, Vl.Pachmann, Szirmai a další. Bohužel zůstalo jen u 1.ročníku tohoto turnaje. Pokud jde o členskou základnu klub zaznamenal největší rozmach za války a těsně po ní, když disponoval 10 družstvy v soutěži. K jeho významným hráčům patřil m.j. i Bedřich Thelen, pozdější státní trenér.
  Snad ještě významnější etapou prošel klub v dlouhém poválečném období. Když později po válce nastal proces „sjednocování tělovýchovy a sportu“, i náš šachový klub hledal partnera pro záštitu naší činnosti. Nabídla se možnost spolu s dalšími kluby kopané a tenisu založit TJ Spartak Karlín Tesla spojený s karlínským podnikem Tesla Karlín. Šachový oddíl přijal název Šachový oddíl TJ Spartak Karlín Tesla a daleko později od r.1996 TJ Karlín Tesla. Nastala kvalitativně nová úspěšná etapa šachového oddílu. Šachisté se rozloučili s činností po hospodách a postupně využívali prostor DPM Karlín, ZK ROH Tesla Karlín a TJ Spartak Karlín Tesla. Oddíl začal upředňostňovat kvalitu před kvantitou a soutěže obesílal 2 až 4 družstvy. Do čela klubu byl zvolen Ing.Milan Březovský, který ve funkci předsedy oddílu působil více než 40 let. Za jeho éry se traduje největší výkonnostní vzestup oddílu, který vyvrcholil v roce 1973 získáním titulu mistr ČSSR družstev v šachu. Oporami tehdejšího mistrovského družstva byli nynější vm. Meduna, mm.Hausner, mm.Špaček, Trmal a další. „A“ družstvo v tehdejší celostátní šachové lize vybojovalo řadu druhých i třetích míst a nestalo se, že by soutěž skončilo ve 2.polovině tabulky. Pražských titulů, ať již ve vážné nebo bleskové hře získalo celou řadu.
  Šachový oddíl však doprovázela i nepřízeň osudu. Jeho 1.reprezentace byla svazovými orgány dvakrát vyloučena ze soutěže a poslána do soutěže nižší, ať již z celostátní ligy (známý případ s telegramy), nebo ze 2.ligy pro údajné neodeslání zápisu u utkání. Šachový oddíl se vždy s nepřízní osudu vyrovnal, nepřežil však ránu pod pás z vlastní TJ. V roce 2000 na základě různých manipulací, obsadili všechny funkce v TJ výhradně zástupci tenisového klubu, kteří si nepřáli v Tj podporovat šach a pod určitou záminkou klubovou místnost šachistům znepřístupnili a odmítli se rovněž podílet v rámci TJ na spolufinancování šachu. Tím šachový oddíl nemohl obsadit 2.ligu a po několika letech bez stabilního přístřeší byl donucen svou dlouhou šachovou pouť trvající více než 70 let v roce 2004 ukončit. Ukončil ji důstojně suverénním vítězstvím v pražské divizi a postupem do 2.ligy. Tuto soutěž v sezóně 2004/2005 však již hráli hráči Tesly spolu s hráči TJ Praga pod hlavičkou oddílu TJ Praga, kam šachisté Tesly v létě roku 2004 po domluvě obou oddílů kolektivně přestoupili. V tomto okamžiku se stal dosud významný klub šachistů karlínské Tesly pouze historií.
  Na historii oddílu TJ Karlín Tesla vzpomínal v dubnu 2005 její dlouholetý a poslední předseda Ing.Milan Březovský.