Tal - dorostenci, radio simultánka 1960
(1) Tal,Mihail - Augustin,Josef [A29]
Prague radio sim Prague, 1960

1.c4 Jf6 2.Jc3 e5 3.Jf3 Jc6 4.g3 d5 5.cxd5 Jxd5 6.Sg2 Jxc3 7.bxc3 e4 8.Jg1 f5 9.d3 exd3 10.exd3 Se6 11.Jf3 Se7 12.0-0 0-0 13.Ve1 Sf7 14.Vb1 Sf6 15.Dc2 Vb8 16.d4 Sd5 17.Sf4 g6 18.Vb5 Sf7 19.Je5 Sxe5 20.Sxe5 Jxe5 21.Vbxe5 Dd6 22.f4 c6 23.Da4 a6 24.a3 Vbc8 25.Da5 Vfd8 26.V1e3 Vd7 27.Sf3 Sd5 28.Sxd5+ cxd5 29.Ve6 Dc7 30.Db4 Kf7 31.h4 Dd8 32.h5 Vc6 33.Vxc6 bxc6 34.Dc5 Dc7 35.Kf2 Db7 36.a4 Vd8 37.Kf3 Vd7 38.Ve1 Vd8 39.Da3 Vd7 40.Da2 Ve7 41.hxg6+ hxg6 42.Vh1 Dd7 43.Dh2 De6 44.Dh7+ Ke8 45.Dh8+ Kd7 46.De5 Df7 47.Db8 De6 48.Db7+ Kd6 49.Db8+ Kd7 50.De5 Df7 1/2-1/2

(2) Tal,Mihail - Butula,Miroslav [A34]
Prague radio sim Prague, 1960

1.c4 Jf6 2.g3 c5 3.Sg2 d5 4.cxd5 Jxd5 5.Jc3 Jc7 6.d3 e5 7.f4 exf4 8.Sxf4 Se7 9.Da4+ Jd7 10.Jf3 0-0 11.0-0 Jb6 12.Dc2 Jbd5 13.Jxd5 Jxd5 14.Sd2 b6 15.d4 Sa6 16.e4 Sxf1 17.Vxf1 Jc7 18.d5 f6 19.b3 Jb5 20.Dc4 Jd6 21.De2 Jf7 22.Sh3 Sd6 23.Se6 Kh8 24.Sc3 Je5 25.Jh4 g6 26.g4 h6 27.Sxe5 Sxe5 28.Jxg6+ Kg7 29.Jh4 Vh8 30.Jf5+ Kf8 31.d6 a5 32.d7 Va7 33.Db5 Vh7 34.Vd1 Vb7 35.Dc6 Vb8 36.Vd6 h5 37.g5 Vg7 38.Jxg7 Kxg7 39.Vd5 h4 40.Sf5 De7 41.gxf6+ Dxf6 42.Dxf6+ Sxf6 43.e5 Se7 44.a4 Kf7 45.Kf2 Vg8 46.Kf3 Sd8 47.Vd6 Kf8 48.Ke4 Vg7 49.Vf6+ Vf7 50.Vh6 Kg7 51.Vh5 1-0

(3) Tal,Mihail - Dekan,P [A54]
Prague radio sim Prague, 1960

1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jc3 e5 4.Jf3 e4 5.Jd2 Sf5 6.g4 Jxg4 7.Jdxe4 Sxe4 8.Jxe4 d5 9.cxd5 f5 10.e3 Sb4+ 11.Sd2 Sxd2+ 12.Jxd2 Dxd5 13.Vg1 g6 14.Sg2 Db5 15.Db3 Dxb3 16.Jxb3 Jc6 17.Vc1 0-0-0 18.h3 Jf6 19.Sxc6 bxc6 20.Vxc6 Jd5 21.Kd2 Vhe8 22.Ve1 Ve4 23.f3 Vh4 24.e4 Jb6 25.d5 Vxh3 26.Vec1 Ja8 27.Jd4 fxe4 28.fxe4 Vf8 29.Ve1 Vf2+ 30.Ve2 Vxe2+ 31.Jxe2 g5 32.a4 g4 33.a5 Vf3 34.Vc4 Vb3 35.e5 Vxb2+ 36.Ke3 Vb5 37.Ke4 Vxa5 38.e6 Kd8 39.Jf4 Jb6 40.Vc1 g3 41.Vg1 Ke7 42.Vxg3 Kd6 43.Vg7 Va1 44.Vxh7 Va4+ 45.Kf5 Va5 46.Vh8 Va4 47.Vh1 Jc8 48.Jg6 Kxd5 49.Vd1+ Vd4 50.Jf4+ Kc5 51.Va1 Je7+ 52.Kg5 Kd6 1/2-1/2

(4) Tal,Mihail - Drahorad,St [D01]
Prague radio sim Prague, 1960

1.d4 Jf6 2.Jc3 d5 3.Sg5 Sf5 4.f3 Jbd7 5.Jxd5 Jxd5 6.e4 h6 7.Sh4 g5 8.Sf2 c6 9.exf5 Db6 10.Vb1 0-0-0 11.Sd3 e5 12.fxe6 fxe6 13.Je2 h5 14.0-0 h4 15.c4 J5f6 16.h3 Dc7 17.Da4 Kb8 18.b4 Sd6 19.Vfd1 g4 20.fxg4 Vdf8 21.Vf1 Jxg4 22.hxg4 Jf6 23.d5 c5 24.bxc5 Sxc5 25.Dc6 Sxf2+ 26.Vxf2 Dg7 27.Jd4 Ka8 28.Jxe6 bxc6 29.Jxg7 Jxg4 30.Vxf8+ Vxf8 31.dxc6 1-0

(5) Tal,Mihail - Falta,Josef [A19]
Prague radio sim Prague, 1960

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.e4 c5 4.e5 Jg8 5.Jf3 Jc6 6.d4 cxd4 7.Jxd4 Jxe5 8.Jdb5 a6 9.Jd6+ Sxd6 10.Dxd6 f6 11.Sf4 Jf7 12.Da3 Je7 13.Se2 0-0 14.0-0 e5 15.Se3 b6 16.Sf3 Vb8 17.Vfd1 f5 18.Jd5 Jxd5 19.Sxd5 Df6 20.f4 d6 21.Dxd6 Dxd6 22.Sxf7+ Kxf7 23.Vxd6 b5 24.c5 e4 25.c6 Ve8 26.Vad1 Ve6 27.b4 Vxd6 28.Vxd6 Se6 29.a3 Ve8 30.Kf2 Sc8 31.c7 Ve7 32.Vc6 Ve6 33.Vc3 Vd6 34.Ke2 Ke6 35.Sc1 Kd7 36.Sb2 Vc6 37.Vxc6 Kxc6 38.Se5 g6 39.Ke3 Kd5 1/2-1/2

(6) Tal,Mihail - Haubt,J [C36]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 d5 4.exd5 Jf6 5.Sb5+ c6 6.dxc6 bxc6 7.Sc4 Jd5 8.0-0 Sd6 9.Jc3 Se6 10.Je4 Sc7 11.Sb3 0-0 12.d4 Jd7 13.c4 Je3 14.Sxe3 fxe3 15.Jfg5 Jf6 16.Jxf6+ gxf6 17.Jxe6 fxe6 18.c5 Kh8 19.Dd3 e5 20.Dxe3 Dxd4 21.Dxd4 exd4 22.Sa4 Se5 23.Sxc6 Vac8 24.Se4 Vxc5 25.Sd3 Vb8 26.Vf2 1/2-1/2

(7) Tal,Mihail - Hort,Vlastimil [E70]
Prague radio sim Prague, 1960

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Sg5 h6 6.Sh4 0-0 7.Dd2 g5 8.Sg3 Jh5 9.0-0-0 Jc6 10.d5 Jd4 11.f3 e5 12.Sf2 c5 13.dxc6 bxc6 14.Jge2 c5 15.Jg3 Jxg3 16.hxg3 Vb8 17.Kb1 Se6 18.Sd3 Vb4 19.Sxd4 exd4 20.Jd5 Sxd5 21.exd5 Da5 22.Vhe1 Vfb8 23.Ve2 Se5 24.f4 gxf4 25.gxf4 Vxb2+ 26.Dxb2 Vxb2+ 27.Vxb2 Sxf4 28.Vb5 Dc7 29.Vf1 Sd2 30.Vb2 Sc3 31.Ve2 1/2-1/2

(8) Tal,Mihail - Hudec,Jan [C85]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Sxc6 dxc6 7.Jc3 Sg4 8.h3 Sh5 9.De2 Sxf3 10.Dxf3 Dd6 11.d3 0-0-0 12.Je2 Kb8 13.Se3 Vdg8 14.Jg3 g5 15.Df5 h5 16.d4 Jd7 17.Dxf7 Vf8 18.Dc4 Jb6 19.Dd3 Vh7 20.Jf5 De6 21.Db3 Df6 22.Vad1 Jc8 23.Vfe1 Sd6 24.Dc3 Vg8 25.dxe5 Sxe5 26.Sd4 Sxd4 27.Dxd4 De6 28.b3 g4 29.h4 Je7 30.Dd7 De5 31.Ve3 Vf8 32.Dd4 De6 33.Dc5 Df6 34.Ved3 Jxf5 35.Dxf8+ Dxf8 36.Vd8+ Dxd8 37.Vxd8+ Ka7 38.exf5 Vf7 39.Vg8 Kb6 40.Vg5 Vh7 41.Kh2 c5 42.Kg3 Kc6 43.Kf4 Kd6 44.Vg6+ Kd5 45.Kg5 1-0

(9) Tal,Mihail - Illetsko,Jaroslav [B08]
Prague radio sim Prague, 1960

1.Jf3 g6 2.e4 d6 3.d4 Sg7 4.Sc4 Jc6 5.Jc3 Jf6 6.d5 Je5 7.Jxe5 dxe5 8.Sb5+ Sd7 9.Sxd7+ Dxd7 10.Sg5 0-0 11.0-0 h6 12.Sxf6 exf6 13.Dd3 f5 14.Vad1 fxe4 15.Jxe4 b6 16.Dc4 f5 17.Jc3 Vf7 18.f3 Sf8 19.Kh1 Kg7 20.Vfe1 Sd6 21.Ve2 a6 22.a4 De7 23.Vde1 Dg5 24.Jd1 Df6 25.Jf2 e4 26.fxe4 fxe4 27.Dxe4 Sc5 28.Jh3 Vaf8 29.c3 Ve7 30.Df3 Dxf3 31.Vxe7+ Df7 32.Vxf7+ Vxf7 33.g3 g5 34.Kg2 a5 35.Ve2 Vd7 36.c4 Ve7 37.Vxe7+ Sxe7 38.Kf3 Kf6 39.Ke4 Sc5 40.g4 Sd6 41.Jg1 Sxh2 42.Jf3 Sf4 43.Jd4 Kg6 44.c5 h5 45.gxh5+ Kxh5 46.d6 cxd6 47.c6 d5+ 48.Kxd5 b5 49.Je2 Sb8 50.Ke4 Kh4 51.b4 axb4 52.a5 1-0

(10) Tal,Mihail - Janata,Michael [C13]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 dxe4 5.Jxe4 Se7 6.Sxf6 Sxf6 7.Jf3 Jd7 8.Dd2 b6 9.Sb5 Sb7 10.Jxf6+ gxf6 11.Dc3 De7 12.Dxc7 Db4+ 13.c3 Dxb5 14.Dxb7 Vb8 15.Dc7 Ke7 16.0-0-0 Vhc8 17.Df4 Dd5 18.Kb1 b5 19.Vc1 a5 20.Vhe1 Jb6 21.g4 Jc4 22.Ve2 b4 23.g5 f5 24.Ka1 b3 25.g6 hxg6 26.Dh4+ Kd7 27.Je5+ Jxe5 28.Vxe5 Dd6 29.Df6 De7 30.Dxe7+ Kxe7 31.axb3 Vxb3 32.Vxa5 g5 33.Ka2 Vcb8 34.Vc2 g4 35.d5 V3b5 36.Vxb5 Vxb5 37.dxe6 fxe6 38.b4 f4 39.Vb2 Vh5 40.b5 Vxh2 41.b6 Vh8 42.b7 Vb8 1/2-1/2

(11) Tal,Mihail - Jansa,Vlastimil [B41]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.c4 Jf6 6.Jc3 Sb4 7.Sd2 0-0 8.e5 Sxc3 9.Sxc3 Je4 10.Dc2 d5 11.exd6 Jxc3 12.Dxc3 Dxd6 13.Vd1 Dc7 14.Jf3 Jc6 15.Sd3 e5 16.Se4 Sg4 17.0-0 Jd4 18.Vfe1 Vad8 19.Vc1 Sxf3 20.Sxf3 Jxf3+ 21.Dxf3 Vd4 22.c5 Vfd8 23.c6 e4 24.Dg3 Dxg3 25.hxg3 bxc6 26.Vxc6 a5 27.Va6 a4 28.Va7 f5 29.Kh2 V8d7 30.Va5 g6 31.g4 fxg4 32.Ve2 Vd2 33.Vxd2 Vxd2 34.Kg3 Vxb2 35.Vxa4 1/2-1/2

(12) Tal,Mihail - Nowak,Erwin [E69]
Prague radio sim Prague, 1960

1.Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.0-0 0-0 5.c4 d6 6.d4 Jbd7 7.Jc3 e5 8.e4 c6 9.h3 Ve8 10.Se3 exd4 11.Jxd4 Jc5 12.Dc2 a5 13.Jb3 Jfd7 14.Vad1 Dc7 15.Vfe1 a4 16.Jxc5 Jxc5 17.Dd2 a3 18.b3 Da5 19.Sd4 Se6 20.Sxg7 Kxg7 21.Dd4+ f6 22.f4 Vad8 23.g4 h6 24.Kh1 Sf7 25.Vf1 Je6 26.Dd2 g5 27.fxg5 Dxg5 28.Df2 Jc5 29.Vd4 Ve7 30.Je2 Sg6 31.Jg3 De5 32.Vfd1 Je6 33.V4d2 Jf4 34.Ve1 Jxg2 35.Dxg2 d5 36.Jf5+ Sxf5 37.gxf5+ Kh8 38.cxd5 Vxd5 39.Dg6 Vg7 40.Dxh6+ Kg8 41.Vxd5 cxd5 42.De3 Vg3 43.Dxg3+ Dxg3 44.Vg1 Dxg1+ 45.Kxg1 dxe4 46.Kf2 Kh7 47.Ke3 Kh6 48.Kxe4 Kg5 49.b4 b5 50.Kd5 Kxf5 51.Kc5 Ke4 52.h4 Kf4 53.Kxb5 Ke3 54.h5 1-0

(13) Tal,Mihail - Plachetka,Jan [C56]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d4 exd4 5.e5 Jg4 6.Sf4 d6 7.exd6 Sxd6 8.De2+ Se7 9.Jbd2 0-0 10.0-0-0 Ve8 11.Vhe1 Sf5 12.h3 Jf6 13.Jg5 Sg6 14.Df3 Ja5 15.Sb3 b5 16.Jde4 c5 17.Jxf6+ gxf6 18.Sxf7+ Sxf7 19.Jxf7 Kxf7 20.Vd3 Kg8 21.Dg4+ Kh8 22.Vg3 Vg8 23.Dxg8+ Dxg8 24.Vxg8+ Vxg8 25.Vxe7 Vxg2 26.b3 c4 27.Vxa7 c3 28.Kd1 Jc6 29.Vd7 Vxf2 30.Sh6 Vg2 31.Vf7 Vg1+ 32.Ke2 Vg2+ 33.Kf1 Vg8 34.Vxf6 Jb4 35.Sf4 Ve8 36.Sh6 Jxc2 37.Vd6 b4 38.Kf2 Vc8 39.Ke2 Je3 40.Vxd4 Jf5 41.Vxb4 Jxh6 42.Vc4 Vg8 43.Kf2 Vd8 44.Ke1 Vd3 45.b4 Jf5 46.b5 Jd4 47.b6 c2 48.b7 Vd1+ 49.Kf2 Vb1 50.Ke3 Jf5+ 51.Kf4 Jd6 52.Vxc2 Jxb7 53.Kg5 Vg1+ 54.Kf5 Jd6+ 55.Ke5 Jf7+ 56.Kf6 Vf1+ 57.Ke7 Kg7 58.Vg2+ Kh6 59.a4 Jg5 60.Va2 Vf7+ 61.Kd6 Je4+ 62.Kc6 Jc3 63.Va3 Jxa4 64.Vxa4 Vf3 1/2-1/2

(14) Tal,Mihail - Reznicek,Jan [B33]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sg5 e5 7.Jdb5 a6 8.Sxf6 gxf6 9.Ja3 Se6 10.Jc4 Dc7 11.Je3 Je7 12.Se2 0-0-0 13.Jcd5 Jxd5 14.Jxd5 Sxd5 15.Dxd5 h5 16.0-0-0 Kb8 17.Vd3 Vc8 18.Vc3 Dd7 19.Vxc8+ Kxc8 20.Vd1 Kb8 21.Kb1 Ka7 22.h4 De6 23.Dd3 Se7 24.g3 Dc8 25.De3+ Ka8 26.Vd3 Dc7 27.Vc3 Dd7 28.Dd3 Sd8 29.Dd5 Ka7 30.Vf3 De6 31.Sc4 Dh3 32.Dd1 Dg4 33.Dd3 Dd7 34.a3 Vh7 35.Vf5 Dc7 36.De3+ Db6 37.De2 Dd4 38.Sd5 Dc5 39.Vxh5 Vg7 40.Vf5 Db5 41.Dd2 Vh7 42.Vf3 Sa5 43.Dd1 Sb6 44.Vb3 Dc5 45.Df3 Vh6 46.Df5 Dc7 47.h5 De7 48.a4 a5 49.Vb5 De8 50.g4 Ka6 51.Df3 Dd7 52.Db3 Dc7 53.Sxf7 Sxf2 54.Sd5 b6 55.Df3 Sc5 56.g5 fxg5 57.Df8 Vh7 58.Da8+ Da7 59.Vxb6+ 1-0

(15) Tal,Mihail - Sevcak,Frantisek [E27]
Prague radio sim Prague, 1960

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.a3 Sxc3+ 5.bxc3 0-0 6.f3 d5 7.cxd5 exd5 8.e3 Sf5 9.Je2 Jbd7 10.Jg3 Sg6 11.Sd3 c5 12.0-0 Ve8 13.Sxg6 hxg6 14.Ve1 Dc7 15.e4 cxd4 16.cxd4 Vac8 17.Va2 Ve6 18.e5 Jb6 19.Vae2 Jh7 20.f4 Vc6 21.Sd2 Jc4 22.f5 a5 23.e6 fxe6 24.Vxe6 Vxe6 25.fxe6 b5 26.Sc1 Dc6 27.Dg4 De8 28.Df3 Vd8 29.h4 Vd6 30.e7 Vd7 31.h5 gxh5 32.Jf5 Jf6 33.Ve6 Jg4 34.Jxg7 Kxg7 35.Sh6+ 1-0

(16) Tal,Mihail - Smatlanek,A [C47]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.d4 Sb4 5.d5 Je7 6.Jxe5 d6 7.Sb5+ c6 8.dxc6 0-0 9.Jd7 Sxd7 10.cxd7 Jxe4 11.Dd4 Jxc3 12.Dxb4 Jcd5 13.Db3 Jb6 14.0-0 Jxd7 15.Sg5 Jc5 16.Df3 f6 17.Se3 Dc7 18.Vad1 Vad8 19.Vfe1 a6 20.Sc4+ Kh8 21.Sc1 b5 22.Sf1 Jg6 23.Ve2 Je5 24.Dd5 f5 25.Sg5 Vd7 26.Sf4 Vdd8 27.c3 Je4 28.f3 Jf6 29.De6 Dc5+ 30.Se3 Dc6 31.Ved2 Vfe8 32.Dxf5 Jc4 33.Sxc4 Vxe3 34.Sf1 Db6 35.Kh1 Dc6 36.Vd3 Vxd3 37.Dxd3 d5 38.Ve1 Ve8 39.Ve3 Ve6 40.De2 Vxe3 41.Dxe3 Dd6 42.Kg1 Kg8 43.Sd3 g6 44.Dd4 Kf7 45.a4 Dc6 46.a5 Jd7 47.b4 De6 48.Kf2 Je5 49.Se2 Jc4 50.Sxc4 dxc4 51.Da7+ Kg8 52.Db6 Dd5 53.De3 Dd1 54.g4 1-0

(17) Tal,Mihail - Smejkal,Jan [C82]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Jxe4 6.d4 b5 7.Sb3 d5 8.dxe5 Se6 9.c3 Sc5 10.Dd3 0-0 11.Se3 f5 12.exf6 Dxf6 13.Jbd2 Je5 14.Jxe5 Dxe5 15.Sd4 Sxd4 16.cxd4 Dd6 17.Vac1 c5 18.Jxe4 dxe4 19.Dg3 Dd7 20.dxc5 Sxb3 21.Dxb3+ Kh8 22.Vcd1 Dc6 23.Dd5 Df6 24.Dd4 Vfd8 25.Dxf6 gxf6 26.Vxd8+ Vxd8 27.c6 Kg7 28.c7 Vc8 29.Vc1 f5 30.Kf1 Kf7 31.Ke2 1-0

(18) Tal,Mihail - Trapl,Jindrich [C89]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 c6 12.d4 Sd6 13.Ve1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Se3 Sg4 16.Dd3 g5 17.Sxg5 f5 18.Df1 Dh5 19.f4 Vae8 20.Jd2 Kg7 21.Sxd5 cxd5 22.Vxe8 Vxe8 23.Ve1 Sh3 24.Df2 b4 25.Sh4 bxc3 26.bxc3 h6 27.Kh1 Sa3 28.Vxe8 Dxe8 29.g4 Sxg4 30.Kg2 Sb2 31.h3 Sh5 32.Dg3+ Kf7 33.Dd3 De2+ 34.Dxe2 Sxe2 35.Kf2 Sb5 36.Ke3 Sxc3 37.Se1 Sb2 38.Jf3 Sf1 39.Je5+ Ke6 40.h4 Sc1+ 41.Sd2 Sa3 42.Jd3 Se7 43.h5 Sa3 1/2-1/2

(19) Tal,Mihail - Volf,Jaroslav [E87]
Prague radio sim Prague, 1960

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 e5 7.d5 c5 8.g4 Ja6 9.Dd2 Jc7 10.Sd3 a6 11.Jge2 Sd7 12.Jg3 b5 13.b3 bxc4 14.bxc4 a5 15.0-0 Ja6 16.a3 Kh8 17.Vab1 Jg8 18.Vb2 Je7 19.De2 Dc8 20.Jb5 Sxb5 21.cxb5 Jb8 22.b6 Db7 23.Vfb1 Jd7 24.Jf1 h6 25.Jd2 f5 26.Jc4 fxe4 27.fxe4 Db8 28.Dd2 Jf6 29.h3 h5 30.g5 Jfxd5 31.exd5 e4 32.Sxe4 Sxb2 33.Dxb2+ Kh7 34.b7 Va7 35.Db6 Vd8 36.Dxd8 1-0

(20) Tal,Mihail - Wintr,Stanislav [C36]
Prague radio sim Prague, 1960

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 d5 4.exd5 Jf6 5.Sb5+ c6 6.dxc6 bxc6 7.Sc4 Jd5 8.0-0 Sd6 9.Jc3 Se6 10.Je4 Se7 11.Sb3 Jd7 12.d4 J7f6 13.Jeg5 Sg4 14.Dd3 Jd7 15.Sxd5 cxd5 16.Sxf4 h6 17.Jxf7 Kxf7 18.Je5+ Jxe5 19.Sxe5+ Sf6 20.Vf4 h5 21.h3 Se6 22.g4 hxg4 23.hxg4 Vh4 24.Vaf1 Vxg4+ 25.Vxg4 Sxg4 26.Dh7 Ke6 27.Dg6 Sh3 28.Vf3 De7 29.Sxf6 Dxf6 30.Vxf6+ gxf6 31.Dg7 Sf5 32.Db7 1-0Všechny partie ve formátu *.pgn zde

Vygenerováno pomocí ChessBase 9.0
Verze CBLight k volnému použití zde