Oběti na h7 (h2)
(1) Spassky,Boris V (2640) - Tal,Mihail (2615) [E14]
Montreal (10), 24.04.1979
[Fritz 11+P.H.]

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.e3 Sb7 5.Sd3 d5 6.b3 Spasskij hrál zřejmě na remízu, jak u něho v té době začínalo být obvyklé. Ale Tal měl zrovna dobré období, v tomto turnaji se dělil o první místo s Karpovem. 6...Sd6 7.0-0 0-0 8.Sb2 Jbd7 9.Jbd2 De7 10.Vc1 Vad8 11.Dc2 c5 12.cxd5 exd5 13.dxc5 bxc5 14.Dc3 Vfe8 15.Vfd1 d4?! Držte si klobouky, jedeme z kopce. Intuitivní oběť pěšce za iniciativu. Ale bílý se nejspíš mohl ubránit. 16.exd4 cxd4 17.Da5? Spasskij zkouší získat čas napadením pěšce a7 s nadějí, že pěšec d4 by mohl být později slabinou černého. Ale takové věci na Tala nikdy neplatily. [Podle Fritze 11 lze brát 17.Jxd4, ty diagonály však vypadají hrozivě, chápu, že se do toho Spasskému proti Talovi nechtělo. Ale pokud by se zde Tal s obětí neudržel, tak po 17...Sxh2+ (Dle Fritze 11 je nejlepší 17...De5 s malou výhodou bílého) 18.Kxh2 Jg4+ 19.Kg3 (bílý se ubrání i po 19.Kg1 Dh4 20.Sxh7+ (zde nelze 20.J2f3? pro 20...Dxf2+ 21.Kh1 Jde5! 22.Vd2 Dg3 23.Vf1 Sxf3 24.Jxf3 Df4 25.Sxh7+ Kxh7 26.Dc2+ g6 27.Vxd8 Jxf3 28.gxf3 Vxd8 29.Sc1 (29.fxg4?? Dxf1+ 30.Kh2 Vd3 ) 29...Je3 30.Sxe3 Dxe3 a černý stojí trochu lépe) 20...Dxh7 21.Dg3 Jde5 22.Jc4 Dh5 23.f3 Jxc4 24.bxc4 Je3 25.Vd3 bílý převezme iniciativu a má pěšce navíc 25...f6 kvůli odskoku jezdce s hrozbou na g7 26.Df2 Jf5 27.Va3 s jasnou výhodou bílého) 19...De5+ 20.f4 De3+ 21.J2f3 Sxf3 22.Jxf3 Jdf6 23.Sxh7+ Kxh7 24.Dxe3 Jxe3 25.Vxd8 Je4+ 26.Kh3 Vxd8 27.Sd4 ] 17...Je5 18.Jxe5 Sxe5 19.Jc4? [Po 19.Dc5 Fritz 11 nabízí: 19...De6 20.Ve1 Jg4 21.h3 Sh2+ 22.Kh1 (22.Kf1 Je5 23.Dc2 Dh6-/+ ) 22...Dxe1+ 23.Vxe1 Vxe1+ 24.Jf1 Jxf2+ 25.Kxh2 Jxd3 26.Dc7 Vde8 27.Sxd4 a bílý by zde zřejmě remízu udržel] 19...Vd5 20.Dd2 Sxh2+ 21.Kxh2 Vh5+ 22.Kg1 Jg4 0-1

(2) Kortschnoj,Viktor (2605) - Sokolov,Ivan (2640) [A21]
Hoogovens op Wijk aan Zee (4), 01.1993
[Fritz 11+P.H.]

1.c4 e5 2.Jc3 Sb4 3.Jd5 Sc5 4.e3 Jf6 5.d4 Jxd5 6.cxd5 exd4 7.exd4 Sb4+ 8.Sd2 De7+ 9.Je2 0-0 10.Sxb4 Dxb4+ 11.Dd2 De7? ztráta času [Fritz 11 nabízí 11...Ja6 , jen s malou výhodou bílého po 12.0-0-0 d6 13.a3 Db6 ] 12.0-0-0 c5? [Po 12...d6 13.Jc3 Dh4 stojí bílý lépe, ale o život asi ještě nejde] 13.Df4! Ja6?! [Zde počítač nabízí 13...b6 , ale po 14.Jg3 cxd4 15.Jf5 Df6 16.Vxd4 by byl boj o záchranu remízy velmi obtížný, možná nemožný.] 14.d6! Dd8?! další mdlý tah [ale po 14...De6 15.Jc3 cxd4 16.Vxd4 Jc5 je zde velmi silné 17.Je4! Jxe4 18.Vxe4 Dg6 (nelze 18...Dxa2 pro 19.Sc4 a když 19...Da1+ potom 20.Kc2 Da4+ (20...Dxh1?? 21.Dxf7+!! ) 21.Kb1 a hrozbě na f7 zabráni jen odevzdání dámy) 19.h4 a pozice černého je kvůli jeho nehrajícímu dámskému křídlu ztracená] 15.Jc3 cxd4 [15...b6 16.Jd5 ] 16.Dxd4 Da5?! [více úporné je 16...Dg5+ 17.f4 Dc5 18.De4 Dc6 19.Vd5 Jc5 20.De3 ] 17.Sd3 Jc5?? [okamžité prohře ještě mohlo zabránit 17...Jb4 18.Vhe1 Dg5+ (18...Jxa2+? 19.Jxa2 Dxa2 20.Ve5 ) 19.Kb1 ; nebo 17...Db4 18.Sc4 b5 19.Sxb5 Vb8 , ale v obou případech by se černý jen trápil trochu déle] 18.Sxh7+ chybějícího jezdce na f3 zde nahradí skok přes d5 a pole e7 je kryté pěšcem 18...Kxh7 19.Dh4+ Kg8 20.Jd5 g6 21.Dh6 Jb3+ 22.Kb1 okamžitému matu by zde černý musel zabránit odevzdáním dámy [Je to již jedno, ale po 22.axb3 hlásí Fritz mat 14.tahem] 1-0

(3) Khalifman,Alexander (2630) - Karpov,Anatoly (2725) [D41]
Dos Hermanas (7), 1993
[Fritz 11+P.H.]

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.d4 e6 6.e4 Jxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Jc6 přehozením tahů nakonec vznikla pozice moderní (odložené) Tarraschovy varianty Dámského gambitu. Příliš příznivců dnes varianta nemá, role černého je zde dost těžká. 9.Sc4 ve srovnání s výměnnou variantou Grünfeldovy indické zde totiž překáží pěšec e6, takže nelze vázat jezdce tahem Sg4 a také černopolný střelec zde nevytváří tlak na pole d4. 9...Sb4+ [V Sedatově Perfectu13 naleznete zajímavé 9...b5 , pěšce totiž nelze brát. V Grünfeldce nástup pěšců dámského křídla může černému vyhrát partii.; Fritz zde navrhuje provokativně vypadající 9...Sd6 10.0-0 (postup nějakého středového pěšce by zde byl předčasný 10.e5 Se7 11.0-0 0-0 12.Se3 Jb4 ; 10.d5 Je5 11.Jxe5 Sxe5 12.Vb1 0-0 13.0-0 Sxh2+ 14.Kxh2 Dc7+ 15.d6 Dxc4 16.Se3 Vd8 17.e5 b6 ) 10...0-0 s výhodou bílého] 10.Sd2 Sxd2+ 11.Dxd2 0-0 12.0-0 b6 13.Vad1 Ja5 14.Sd3 Sb7 15.Df4 [Podle Sedata je nejlepší 15.d5 De7 16.Vfe1 ] 15...Df6 16.Dg3 De7 [16...Vfd8 I mně se tento Fritzův nápad líbil více, než tah v partii a jiný pohyb dámou na g6 (který je také v Perfectu). 17.d5 De7 (nelze 17...exd5 pro 18.e5 De7 19.Sxh7+ Kxh7 20.Jg5+ Kg8 21.Dh4 ) 18.Vfe1 (tady pro změnu oběť nevychází - 18.e5 Sxd5 19.Sxh7+ Kxh7 20.Jg5+ (20.Vxd5 exd5 21.Jg5+ Kg8 22.Dh4 Dxe5 ) 20...Kg8 21.Dh4 pro 21...Se4! ) 18...Vac8 a opět nelze přímočaré 19.e5? Sxd5 20.Sxh7+? Kxh7 21.Vxd5? Vxd5 22.Jg5+ Kg8 23.Dh4 Dd7 24.Dh7+ Kf8 25.Dh8+ Ke7 26.Dxg7 Kd8 ] 17.d5 Vad8? [Znovu Fritz, navrhuje držet pole d6 druhou věží. Když nic jiného, tak potom nevycházejí oběti na h7 17...Vfd8 ] 18.e5 Sxd5 19.Sxh7+ Kxh7 20.Vxd5 aby později nemohl pokrýt h7 tahem Se4 20...Vxd5? [Úporný obranář Fritz nabízí 20...g6 21.Vd6 (nelze třeba 21.Vxa5? bxa5 22.Jg5+ Kg7 23.Dh4? Vh8 protože zde nemá bílý vhodný dvojšach) 21...Kg7 22.Df4 Jb7 ] 21.Jg5+ Kg8 22.Dh4 Dxg5 jiná možnost není 23.Dxg5 Jc6 24.f4 Jd4 25.h4 Vc8 26.Dg4? ztráta tempa [Za úvahu stojí 26.h5 Kf8 27.h6 gxh6 28.Dxh6+ Ke7 (28...Kg8 29.Dg5+ Kf8 30.g4 Vcc5 31.f5 exf5 (31...Vxe5 32.Dd8+ ) 32.gxf5 Vc6 ) 29.Df6+ Ke8 30.Dh8+ Kd7 31.Dh7 Ke7 32.De4 Vcc5 33.g4 Jc6 34.Vf2 Vd4 35.Dh7 Vcc4 36.Dh4+ Ke8 37.Dh7 Ke7 ] 26...Jf5 černý staví pevnost a není příliš vidět, jak jeho pozici rozebrat. Ostatně bílému, pozdějšímu mistru světa FIDE, se to také nepodařilo. 27.Ve1 Vc4 28.h5 Vdd4 29.Df3 [hrubou chybou je 29.g3?? pro 29...Vc3 30.Kh2 (30.De2?? Vxg3+ 31.Kh1 Vxf4 ) 30...Vd2+ 31.Kh3 Vdd3 ] 29...Vxf4 30.Da8+ Kh7 31.Dxa7 Vg4 32.Dxf7? pochopitelná snaha o sběr pěšců mohla vést k prohře [bezpečněji vypadá 32.Db7 ; nyní totiž 32...Vc2 nemá takovou sílu, pro 33.Df3 Vg3 34.De4 Vxa2 35.Ve2 ] 32...Vc2 33.Db7 Jh4 34.Kf1 Jxg2? [tady pro změnu šanci na výhru zahazuje Karpov: 34...Vf4+! 35.Kg1 Vxa2 36.Kh1 Jxg2 37.Va1 Vh4+ 38.Kg1 Vxa1+ 39.Kxg2 Vxh5 40.Dxb6 Vxe5 41.Dd4 Vae1 ] 35.Ve4 Vg5 36.De7 Vf5+ 37.Kg1 Jf4 38.Vxf4 Vxf4 39.Dxe6 Vcc4 40.Dg6+ Kh8 41.De8+ Kh7 42.Dg6+ Kh8 43.De8+ 1/2-1/2

(4) Gelfand,Boris (2670) - Anand,Viswanathan (2725) [D47]
Biel Interzonal (8), 1993
[Fritz 11+P.H.]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.e3 e6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 Sb7 9.a3 b4 10.Je4 Jxe4 11.Sxe4 Dc7 [více obliby má 11...bxa3 a bílí zde dosahují lepší výsledky s 12.0-0 (zatímco v knihovně Perfect13 pro počítače se dává přednost 12.bxa3 Sd6 13.Vb1 Dc8 (nebo 13...Dc7 ) ) 12...Sd6 (ale ještě nebylo příliš ověřeno přijetí oběti po 12...axb2 13.Sxb2 Jf6 14.Sd3 Se7+/= dle Fritze má bílý výhodu, ale s postupující hloubkou se jeho hodnocení snižuje, to je špatné znamení. Bílý by sice neměl mít problémy, kompenzace za pěšce vypadá dostatečně, na druhou stranu odhaduji, že Rybka černými takovou pozici neprohraje. Možná proto Perfect doporučuje spíše 12.ba3 Např. po 15.Db3 Db6 16.Da4 0-0 (nelze 16...Dxb2? , protože dáma se již nevrátí: 17.Vfb1 Dc3 18.Vb3 ) 17.Vab1 a Fritz zde docela tápe, kompenzace za pěšce pravděpodobně stačí jen na vyrovnání materiálu, pokud černý bude hrát přesně.) 13.b3 (lze i 13.b4 ) ] 12.axb4 Sxb4+ 13.Sd2 následující Anandův tah se mi nezdá, v Megabázi jiný partiový příklad není, jen poznámky v komentáři. Korespondenční analýza na slušném stroji, nebo tématický turnaj zde, popř. o tah dříve by k vyhodnocení varianty možná pomohl. 13...Sxd2+ [Fritzovi se líbí (a dle původního komentáře této partie již tah navrhoval i Ambrož) 13...a5 a pokračuje 14.Sxb4 axb4 15.Vxa8+ Sxa8 16.Da4 0-0 17.0-0 f5 18.Sd3 c5 což mi tedy příliš zdravé nepřipadá, asi by to chtělo lepší počítač, nebo více času; více se mi líbí jeho původní návrh (který pak nahradí tahem 13.-a5) 13...c5 na co ztrácet ještě tempo výměnou černopolného střelce, když o tah dále c5 stejně "musí" hrát? Tah je navržen Čechovem v komentáři o rok novější partie Barejeva s Kramnikem. 14.Sxb4 Sxe4 touto možností se však již Čechov nezabývá (pokus o získání převahy na křídle 14...cxb4 asi nic nedává: 15.Vc1 Db6 16.Jd2 0-0 17.Da4 Jf6 18.Jc4 Dc7 19.Sxb7 Dxb7 20.0-0 ) 15.Vc1 Db7 16.Sxc5 Jxc5 17.Vxc5 0-0 18.0-0 a nezdá se mi, že by toho černému moc chybělo.] 14.Jxd2 jednak si ponechává možnost ústupu střelce i na f3 a zároveň připravuje postup pěšce na e4 v rámci boje o střed. 14...c5 prakticky vynuceno, na rochádu teď není čas 15.Dc2 Db6 16.dxc5 [Fritz: >=16.Da4! Sxe4 17.Jxe4 cxd4 18.exd4 Vd8 19.Jc5 Ke7 20.b4+/- ] 16...Dxc5 [16...Jxc5? 17.Sxb7 Jxb7 18.Da4+ Ke7 19.0-0+/- ] 17.Da4! [O rok později zkusil Barejev proti Kramnikovi 17.Dxc5 , a po 17...Jxc5 18.Sxb7 Jxb7 19.Ke2 Jd6 20.Va5 0-0 21.Vc1 Vab8 22.Vc6 Jb5 23.Je4 měl bílý výhodu (Čechov), partie ovšem skončila remízou] 17...Vb8 to je nutnost, chce-li bílý vrátit materiál ihned, ať tedy ještě něco vymění 18.0-0 v původním komentáři to Gelfand rozebírá, Fritz teď se vším "souhlasí" 18...0-0 19.Dxd7 Vfd8 20.Sxh7+ Kxh7? zde Gelfand připojil otazník a já ho nakonec po více jak hodinovém prohlížení zbytku partie s Fritzem dávám také [počítač se k jeho návrhu po čase přikloní: 20...Kf8 21.Da4 Vxd2 a např. po 22.Vac1 De5 23.Da3+ (23.Dxa7? g6 ) 23...Dd6 černá pozice jakž takž drží] 21.Dxf7 Vxd2? [chtělo to již figuru vrátit. 21...Sxg2 22.Kxg2 Vxd2 23.Va4! Vb4 (Gelfand k tahu 23.Va4 dává dva otazníky pro 23...Dc6+ ,ale po 24.Kh3 by vyhrál bílý!) 24.Vxb4 Dxb4 25.Dxe6 Dxb2 26.Df5+ a černého by zde čekala velice obtížná obrana. Vzhledem k možnosti postupu e pěšce to vypadá spíše na výhru bílého.] 22.Va4+- Dg5 23.g3 e5?! [Zde Fritz odevzdává střelce 23...Sa6 , ale po 24.Vxa6 Df6 25.Dxf6 gxf6 26.Vxe6 zbude bílých pěšců příliš mnoho] 24.Vh4+ Dxh4 25.gxh4 Vd6 26.h5 [Fritz považuje za lepší 26.f3 ] 26...Se4 27.De7 Vbb6 28.Dxe5 Ve6 29.Df4 1-0

(5) Jussupow,Artur (2655) - Shirov,Alexei (2740) [D10]
Horgen CS (11), 1994
[Fritz 11+P.H.]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 Jf6 4.cxd5 cxd5 5.Sf4 Jc6 6.e3 Sg4 7.f3 Sd7 8.Sd3 e6 9.Sg3 [9.Jge2 Jusupov si chtěl ponechat střelce, Fritz raději pokračuje ve vývinu 9...Se7 10.0-0 ] 9...Se7 10.Jge2 0-0 11.0-0 a6 [již třetí tah zde Fritz stále vnucuje 11...Jb4 , ale nevypadá to moc přesvědčivě: 12.Sb1 Vc8 13.Jf4 ] 12.Jc1 chce pokrýt d4, aby šlo postoupit e3-e4 12...Ja5 13.Jb3 Jc4 14.De2 Vc8 15.e4 b5 16.e5? pravděpodobně již dopočítal k oběti na h7 a odhadl ji na remízu [16.Vac1 Sc6 17.Sh4 (s 17.e5 Fritz výrazně nesouhlasí: 17...Jh5 18.f4 takový můj nápad 18...Jxg3 19.hxg3 Db6 a černý hrozí postupem a pěšce, zatímco útok bílého je pomalý a pěšec d4 slabý) 17...h6 (17...Jxe4 18.Sxe7 Jxc3 19.Sxh7+ Kh8 20.bxc3 Dxe7+/= ) 18.e5 Jd7 19.Sxe7 Dxe7 20.f4 g6 21.Jd1+/= ] 16...Jh5 17.f4 Jxg3 18.hxg3 a5?! [černý sice nemusel oběť připustit, ale pozice je pak velmi složitá a zřejmě není možné vše u šachovnice spočítat, např. 18...g6 19.a4 Db6 20.axb5 axb5 21.f5 gxf5 22.g4 f6 23.gxf5 fxe5 24.Dh5 e4 25.fxe6 Dxe6 26.Jxd5 Je3! 27.Jxe3 exd3 28.Jd5 Sc6 29.Jxe7+ Dxe7 30.d5 De3+ 31.Kh2 Sd7 32.Jc5 Dxc5 33.Dg5+= ; 18...h6 19.a4 bxa4 20.Jxa4 Sxa4 21.Vxa4 Db6 22.Vf3 Db5=/+ ; >=18...Vc6! a oběť je podle Fritze přinejlepším hodně nejasná: 19.Sxh7+ Kxh7 20.Dh5+ Kg8 21.Kf2 f5 22.Vh1 Dc7 23.Dg6 Sb4 24.Vh6 Se8 25.Dh7+ Kf7 26.Vah1 Ke7 27.Dxg7+ Vf7 28.Dg8 Kd8 29.Vxe6 Vxe6 30.Jxd5 Dd7 31.Jxb4 Vfe7-/+ ] 19.Sxh7+? [Fritz: >=19.a4 bxa4 20.Jxa4= ] 19...Kxh7 20.Dh5+ Kg8 21.Kf2 f5? zde se zřejmě Širov rozhodl, že toho bylo dost (možná měl málo času) a nabídl remízu, kterou soupeř přijal [21...Sb4 ale podle Fritze se dalo zde hrát na výhru: 22.Vh1 f6 23.a3 (23.Dg6? fxe5 24.Dh7+ Kf7 25.Dh5+ Ke7 26.Dg5+ Kd6 27.dxe5+ Kc6-+ ) 23...Sxc3 24.bxc3 fxe5 25.dxe5 Vf5 26.Dh7+ Kf7 27.Jd4 Jxe5 28.Jxf5 Jg4+ 29.Ke2 exf5 30.Dh5+ Ke6 31.Vac1 Se8-+ ] 1/2-1/2

(6) Anand,Viswanathan (2735) - Karpov,Anatoly (2775) [D21]
Las Palmas (7), 17.12.1996
[Fritz 11+P.H.]

1.Jf3 d5 2.d4 e6 3.c4 dxc4 4.e4 b5 5.a4 c6 6.axb5 cxb5 7.b3 Sb7 8.bxc4 Sxe4 9.cxb5 Jf6 10.Se2 Se7 11.0-0 0-0 12.Jc3 Sb7 13.Je5 a6? [O čtyři roky později se pokusil o vylepšení 13...Jd5 , podle původního komentáře k této partii navrhl Psachis 14.Sd2 Db6 černý v partii Tregubov - Reinderman, skončila remízou a najdete ji v Megabázi.; O dalších šest let později se hrálo 13...Sb4 , tah uváděl ji Anand v komentáři k této partii 14.Sf3 Sxc3 15.Sxb7 Sxa1 16.Sa3 Ve8 17.Dxa1 Jbd7 18.Sxa8 Dxa8 19.Sc5 Db7 v partii Korotylev - Šipov, najdete ji opět v Megabázi. Černý v dalším průběhu udělal chybu a rychle prohrál.; 13...Jbd7 tento Ftáčnikův návrh na své vyzkoušení čeká, alespoň v Megabázi partiový příklad není.; 13...Dc7 Je Fritzův nápad. To bych musel prohledat databáze počítačových partií, zda už se to někdy hrálo.] 14.Sf3 Jd5 [14...Sxf3 15.Dxf3 Dxd4 16.Sf4 (Anand uvádí jen 16.Ve1 Sb4 , ale Fritzovi to za bílé připadá slabší) 16...Sb4 17.Vfd1 Dxc3 18.Dxa8 Jbd7 19.Db7+/- dle Fritze. Není to nic, co bych chtěl hrát, i když, pokud se vymění pěšci na dámském křídle, tak šance na remízu tu jsou.] 15.Jxd5 exd5 16.Vb1 Db6?! [lepší snad je 16...f6 17.Jd3 axb5 18.Vxb5 Sc6 19.Db3 Sxb5 (V původním komentáři je jen návrh Dolmatova: 19...Va5 20.Vxa5 Dxa5 21.Jf4+/- (Fritz nabízí variantu 21.Sf4 g5 (slabší je 21...Jd7 pro 22.Vc1 Db5 23.Jc5+- hrozí brát na d5) 22.Sxb8 Db5 23.Dxb5 Sxb5 24.Sxd5+ Kh8 25.Sc7 Sxd3 26.Va1+/- a já myslím, že po výměně věže by měla jít převaha pěšce uplatnit) ) 20.Sxd5+ Kh8 21.Sxa8 ale bílému zde zbude čistý pěšec navíc] 17.Se2?! dle Ananda s dvěma výkřičníky - ten zde již možná počítal s možností případné oběti a převádí tedy střelce na d3 [Ale Fritz mu to nevěří: 17.Dd3! De6 18.Sd2 axb5 19.Dxb5 Sc6 (19...Sa6 20.Db3 Sxf1 (20...Sc4 21.Jxc4 dxc4 22.Db7+- ) 21.Sxd5+- ) 20.Db3+- a např. 20...Va3? 21.Dxb8 Vxb8 22.Vxb8+ Sf8 23.Vxf8+ Kxf8 24.Sb4+ Kg8 25.Sxa3+- ] 17...axb5 18.Vxb5 Dc7 19.Sf4 Sd6 20.Sd3 Sa6 21.Sxh7+? podle počítače vypuští výhru, ač zde Anand dal výkřičník [Dle Fritze - a Kramnika s Dolmatovem v původním komentáři - je lepší 21.Vxd5! Jc6 a počítač dále: 22.Sxa6 Vxa6 23.Df3 - pěšec by snad k výhře zde stačil] 21...Kxh7 po odmítnutí hlásí Fritz mat 8.tahem 22.Dh5+ Kg8 23.Vb3 Sxe5? poslední rozhodující chyba v partii, po které již záchrana není [>=23...f6! a tady mohl černý remizovat: 24.Vh3 v komentářích původní partie je to rozebírané více, ale Fritzovu obranu se prolomit nedaří (24.Vc1 Jc6 25.Vh3 fxe5 26.dxe5 Sxe5 27.Dh7+ Kf7 28.Dh5+ Kg8= (28...Ke7 29.Sxe5 Dxe5 30.Ve3 Dxe3 31.fxe3= ) ; 24.Jg6 a zde podle Fritze černý vyhraje 24...Sxf1 25.Dxd5+ Df7 26.Sxd6 Dxd5 27.Je7+ Kf7 28.Jxd5 Va1! 29.Va3 Vxa3 30.Sxa3 Vd8 31.Jxf6 Sxg2-+ ) 24...fxe5 25.dxe5 Dc4 26.Ve1 (remizovat hned lze po 26.Dh7+ Kf7 27.Df5+ Kg8 (27...Ke8? 28.Dg6+ ) 28.Dh7+ ) 26...Db4 (‹26...Dxf4 27.Dh7+ Kf7 28.exd6 Jc6 29.Vf3 Dxf3 30.gxf3 Sc4+- ) 27.Sd2 Dxd2 28.Dh7+ Kf7 29.Vf3+ (29.Df5+?? Ke8 ) 29...Ke7 30.Dxg7+ Kd8 31.Vxf8+ Sxf8 32.Dxf8+ Kc7 33.Dd6+ Kc8 34.Vb1= ] 24.Vh3 f6 25.dxe5 De7 [25...Dc6 26.Dh7+ Kf7 27.Vg3 Sxf1 28.Dxg7+ Ke8 29.exf6 De6 (29...Dxf6 30.Ve3+ a mat 4.tahem; 29...Vxf6 30.Dg8+ Vf8 31.Ve3+ Kd7 32.Dxf8 ) 30.Ve3 Va6 31.Sh6 ] 26.Dh7+ Kf7 27.Vg3 Ke8 [27...De6 28.exf6 Dxf6 29.Sg5 De6 30.Vf3+ Ke8 31.Ve3 ] 28.Vxg7 [>=28.exf6! gxf6 29.Ve3 Dxe3 30.Sxe3 Sxf1 31.Sc5 Vf7 32.Dg8+ Kd7 33.Dxf7+ Kc6 34.Sd4 ] 28...De6 29.exf6 Jc6 [29...Vxf6 30.Sg5 Sd3 (30...Vf7 31.Vxf7 Dxf7 32.Ve1+ a mat 8.tahem) 31.Dxd3 Jd7 32.Sxf6 Jxf6 33.Dg6+ ; 29...Dxf6 30.Dh5+ a mat 7.tahem] 30.Va1 Kd8 [30...Va7 31.Vxa7 Jxa7 32.Dxa7 Vxf6 33.h4 Kf8 (33...Vxf4 34.Db8+ ) 34.h5 Sc8 35.Dc7 Dd7 36.Va8 ] 31.h4 [>=31.Sc7+ Kc8 (31...Ke8 32.Dg6+ a mat 14. tahem) 32.Sb6 Je7 (32...Vxf6 33.Vc7+ Kd8 (33...Kb8 34.Vb7+ ) 34.Vc8+ ) 33.fxe7 ] 31...Sb7 32.Vc1 Sa6 [>=32...De4 33.Dh6 ] 33.Va1 [>=33.Sc7+ a mat 9.tahem] 33...Sb7 34.Vd1 Sa6 [34...Va7 35.Vc7 ] 35.Db1 [>=35.Sc7+ Anand tento obrat prostě nepostřehl, mat 16.tahem] 35...Vxf6 36.Sg5 1-0

(7) Morozevich,Alexander (2742) - Van Wely,Loek (2697) [C10]
Corus Wijk aan Zee (12), 26.01.2002
[Fritz 11+P.H.]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7 5.Sd3 Jgf6 6.De2 c5 7.Jxf6+ Jxf6 8.dxc5 Sxc5 9.Sd2 0-0 10.0-0-0 spojeno s obětí na g2 [Fritz je zde opatrný, ale pak černému zřejmě nic nechybí, např. 10.Jf3 Db6 11.0-0-0 (11.0-0 Dxb2 12.Vfb1 Da3 13.Vb3 Da4 14.Vc3 b6= ) 11...Sxf2 12.Je5 Jd5= ] 10...Dd5 [V Megabázi jsou partie s tahy: 10...e5 ; 10...Db6 ; 10...Dc7 ] 11.Kb1 [11.Sc3 Dxg2 12.Sxf6 gxf6 13.Kb1 Dxh1 14.Dg4+ Kh8 15.Dh4 f5 16.Df6+= ] 11...Dxg2 12.Jf3 Dxf2 13.De5 [Fritz zde preferuje 13.Dxf2 , ale to bílému neslibuje nic, i přes případný zisk kvality 13...Sxf2 14.Sb4 Sd7 15.Sxf8 (možné je i pořadí 15.Je5 Sc6 16.Jxc6 bxc6 17.Sxf8 ; na výhodu to není ani po 15.Vhf1 Sb6 16.Sxf8 Vxf8 17.Je5 ) 15...Vxf8 16.Je5 Sc6 17.Jxc6 bxc6= ] 13...Jd7? [>=13...Se7~~ Fritz dokonce dává černému lehké plus, ale je to celé velmi nejasné, nějaká překvapení při analýze s lepším počítačem (a lepším hráčem ...) nejsou vůbec vyloučena: 14.Vdf1 (14.Jg5 Dc5 15.Dg3 h6 16.Je4 Jxe4 17.Sxe4 Sf6 18.Vhg1 (18.Sxh6?? Db4-+ ) 18...De5 ) 14...Dc5 15.Dg3 Jh5 16.Dh3 g6 17.Vhg1 nejasné důsledky mají zápletky po 17...Jg7 (hrubka 17...Jf4?? rozhodla partii Chalifman - Barejev, Wijk an Zee 2002 po 18.Sxf4 ; neradostné perspektivy má zřejmě černý po 17...Vd8? 18.b4!? (18.Jg5 e5 19.Df3 Jf4 20.Sxf4 exf4 21.Dxf4 Sxg5~~ ) 18...Dd5 19.Sc3+/- ; Finkel v komentáři k partii Chalifman - Barejev uvádí 17...Sf6 18.Jg5 Sg7 19.Jxh7! Kxh7? (Fritz - černý přeci nemusí brát: 19...Db6~~ ) 20.Vg5-> ) 18.Jg5 Sxg5 (18...Jh5?? 19.Dxh5!!+- ) 19.Vxg5 (‹19.Sxg5 e5 20.Dh6 Sf5 ) 19...e5 20.Dh6 (20.Dh4 Se6 21.Sb4 Dd5=/+ ) 20...Se6 (20...f5 21.Sc3 Se6 22.Vf4 Dxc3 23.bxc3 exf4~~ ) 21.Sc3 (21.Vxe5 Dxe5 22.Sc3 Sxa2+ 23.Kc1 Dxc3 24.bxc3~~ ) 21...Vfe8~~ ] 14.Sxh7+! [po "normálním" 14.De4 Jf6 lze jen nabídnout opakování tahů 15.De5 , ale je tu již zmíněné 15...Se7 ] 14...Kxh7 15.Dh5+ Kg8 16.Vhg1 Se3?! [16...g6?? 17.Vxg6+ ; 16...f5? 17.Sc3 Dxg1 (17...Jf6 18.Dg6 Dxg1 (18...Vf7? 19.Jg5 a mat 9.tahem) 19.Jxg1 ; 17...e5 18.Vxg7+ Kxg7 19.Jxe5 Vf6 20.Jxd7 a mat 16.tahem) 18.Jxg1+- ; 16...e5! 17.Sh6 Dxg1 18.Vxg1 Sxg1 19.Dg5 g6 20.Sxf8 Jxf8 21.Dxg1 e4 22.Jd2 Sf5~~ dle Fritze výhoda bílého, ale v praktické partii by zřejmě měl černý šanci. Zajímavý námět pro korespondenční analýzu na dobrém počítači.; 16...Jf6?! 17.Vxg7+ Kxg7 18.Dh6+ Kg8 19.Dxf6 Sd4 20.Dg5+ Sg7 (20...Kh8?? 21.Jxd4+- ) 21.Vg1 Dxg1+ 22.Dxg1 Kh8 23.Sb4 Vd8 24.Jg5 Kg8 25.Je4+- ] 17.Sxe3! [17.Dg4? obranu neprolomí: 17...g6 18.De4 Sxd2 19.Vxd2 Dc5 20.Vxg6+ fxg6 21.Dxg6+ Kh8 nic lepšího, ne věčný šach tu není] 17...Dxe3 18.Vg3 Dc5?? i silný velmistr může něco přehlédnout - zde pětitahový mat! [Prohrává i 18...Df4 19.Vdg1 Vd8 20.Jd2! Kf8 (20...Je5 21.Vxg7+ Kf8 22.Vf1 Jf3 23.Vxf7+ Dxf7 24.Vxf3 ) 21.Vf3 Jf6 22.Dh8+ Ke7 23.Dxd8+ Kxd8 24.Vxf4 ; nejúpornější se zdá být 18...Jf6 19.Dh4 Je4 20.Jg5 Dxg5 21.Vxg5 Jxg5 22.Dxg5 f6 ale šance na remízu zde asi nejsou, např. 23.Dg6 e5 24.h4 Se6 25.h5 Sf7?! 26.Dg4 Kh8 27.Vg1 Vg8 28.Df3 ; k záchraně nestačí ani 18...f6 19.Jd4 Dxg3 20.hxg3 Je5 21.Vh1 ] 19.Dh6 1-0

(8) Polgar,Judit (2722) - Karpov,Anatoly (2693) [C42]
Hoogeveen Essent Crown (1), 12.10.2003
[Fritz 11+P.H.]

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Se7 7.0-0 Jc6 8.c4 Jb4 9.Se2 0-0 10.a3 Jc6 11.cxd5 Dxd5 12.Jc3 Jxc3 13.bxc3 Dd6?!N Karpov asi chtěl svou soupeřku zmást. Následovníky tento tah zatím nenašel. [nejčastější je zde 13...Sf5 ] 14.Vb1 Judit komplikuje vývin černého napadením b7, navíc má pro svůj věžový manévr tempo zdarma [Dle Fritze dávají malou výhodu bílému i tahy 14.g3 ; a 14.Ve1 ] 14...b6 potřebuje vyvinout dámské křídlo 15.Ve1 Se6 [po 15...Sb7 16.Sd3+/= by mohl bělopolný střelec scházet při obraně královského křídla] 16.Sd3 Vae8 17.Vb5 Normálně vypadající tahy slibují jen malou výhodu. Judit přiostřuje - sebedůvěra jí tedy nechyběla, nejspíš si to naplánovala už se 14.Vb1 17...Ja5?! [17...Sf6! a když 18.Jg5 Sxg5 19.Vxg5 potom taktické překvapení 19...Sb3! komplikuje souhru bílých figur; snad by šlo i 17...a6 ] 18.Vbe5!+/- Jc6 [‹18...Sf6 19.Jg5 Sxg5 (19...h6 20.Je4 ; 19...g6 20.Je4 ) 20.Sxg5!+- ; ‹18...Sb3 19.De2 Jc6 20.Ve4! Sd5 21.Sf4 Dxa3 22.Ve3+- ] 19.V5e2 Sd7 [19...Sf6 20.Sc2 a Karpov asi nechtěl po 20...Sd7 21.Jg5 hrát proti dvojici střelců; 19...Ja5 20.Dc2 h6 21.c4 s velkou prostorovou převahou] 20.d5 Ja5 21.Je5 Sf6 22.Sf4 ať dá černý toho aktivnějšího ze svých střelců 22...Sxe5 23.Sxe5 Dxa3 24.Ve3! Dc5?? Svým posledním tahem si Judit oběť připravila. A Karpov překvapivě přehlédl. [černý ještě žije po 24...g6 , ale bílé zůstane výhoda, např. dle Fritze 11: 25.Sf1 Dc5 26.d6 c6 27.Sf6 (27.Da4 f6 28.Sf4 Vxe3 29.Vxe3 Dd5 ) 27...Ve6 28.Se7 Vxe3 29.Vxe3 (29.Sxf8? Ve5 ) 29...Ve8+/- Fritz to nevidí tak tragicky, ale Karpovovi se to zřejmě nelíbilo, nebo cosi ve variantě přehlédl, chtěl se tahu 24.-g6 vyhnout a přehlédl jednoduchou oběť. Možná měl časovou tíseň, nevím.] 25.Sxh7+ Kxh7 26.Dh5+ 1-0

(9) Moiseenko,Alexander (2640) - Novikov,Igor A (2610) [D47]
Montreal-A 5th (3), 06.08.2004
[Fritz 11+P.H.]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 c6 4.e3 Jf6 5.Jf3 Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 Sb7 9.0-0 b4 [Sedatův Perfect13 považuje za oboustraně nejlepší 9...a6 10.e4 c5 11.d5 Dc7 12.dxe6 fxe6 13.Sc2 c4 ] 10.Je4 Se7 11.Jxf6+ Jxf6 12.e4 0-0 13.e5 Jd7 14.Se4 Vb8 15.a3 bxa3 16.b4 Brát totiž nejde, protože zatím oběť na h7 nevychází jen kvůli tomu, že černí střelec s dámou kontrolují g5. A tak bílý hrozí získat prostor. 16...a5? Snaží se otevřít sloupec b a trápit bílého držením pěšce. Ale ke své škodě nevidí, nebo podceňuje následující taktické obraty bílého [Po přijetí oběti 16...Sxb4 zde dle Fritze přijde 17.Sxh7+ Kxh7 18.Jg5+ Kg6 19.h4! s myšlenkou h5+ a po případném Kh6 rozhodne Dg4 s odtažným šachem. Černý udělá nejlépe, když figuru vrátí, ale po 19...Jxe5 20.h5+ Kf6 21.dxe5+ stojí bílý na výhru.; K remíze vedlo zde asi nejlepší 16...f5 v partii Chalifman - Barejev, Dortmund 2000. Černý zde nesmí hrát pasivně.; Zkoušelo se i 16...h6 což dává bílému malou, ale trvalou výhodu] 17.bxa5 Dxa5 18.Sxa3! Oběť figury měla premiéru v partii Milov - Hansen, 2000. Celkem jsou v Megabázi čtyři příklady. 18...Sxa3? A tohle je prohrávající chyba, pokud to není prohrané už po 16.tahu. Černý možná spoléhal na vykoupení se vrácením materiálu, nebo někde podcenil možnosti bílého. Varianta však byla již uveřejněna v komentářích starších partií, takže neznal, co znát měl. [Hansen zde hrál lépe, 18...Dd8 ale po 19.Sxe7 Dxe7 20.Va7 mu stejně nebylo co závidět. Nakonec po hrubce bílého, zřejmě v časové tísni, partii zachránil.] 19.Sxh7+! Kxh7 20.Jg5+ Kg6 [Po 20...Kh6? 21.Dd3! je černý král v matové síti. A tak musí vracet z nakradeného, ale už mu to nepomůže. Jezdec je pokryt "silnou magií", tahem f4 s následným Dh3. 21...Jf6 22.Vxa3 zde pak např. 22...Dd5 23.exf6 Dxg5 (23...Kxg5 24.fxg7 Vg8 25.Dg3+ Kf6 26.Vf3+ a zde Fritzovo 26...Dxf3 je vlastně vzdáním boje (Cesta na e7 je začarovaná: 26...Ke7? 27.Dc7+ Dd7 28.Vxf7+ ) 27.Dxf3+ Kxg7 28.Vb1 Va8 s léčkou na slabou první řadu 29.Dg3+ Kf8 30.Dd6+ Kg7 31.De5+ Kf8 32.d5! kryje a1 a tedy účinně napadá střelce 32...Sc8 33.dxc6+- ) 24.De4 hrozí mat po Vh3 24...Df5 25.Vh3+ a černý musí odevzdat dámu za věž, protože po 25...Kg6 26.Dh4 hrozí mat tentokrát z g3 a po dobrání pěšce f6 bude z h7, takže se dáma ani zde nemůže zachránit.] 21.Dd3+ podobně, jako v předchozí variantě, jezdec je nepřímo krytý tahy f4+ a Dh3 s matovými hrozbami. 21...f5 ustoupit není kam, za námi sice není Moskva, ale přijde rychlý mat. [21...Kxg5? 22.f4+ Kh6 23.Dh3+ Kg6 24.f5+ exf5 25.Dxf5+ Kh6 26.Dh3+ Kg6 ; 21...Kh6?? 22.Dh7+ Kxg5 23.f4+ Kg4 24.Dh3# ] 22.Jxe6 nyní černému zbývá trpké rozhodování, kterou z napadených figur má zachraňovat. Ale je rozhodnuto. 22...Va8 [22...Sa6 23.Dg3+ Kf7 24.Jxf8 Vxf8 25.Vxa3 Db6 26.e6+ Kxe6 27.Ve1+ ] 23.Vfb1 Vfb8 24.Jf4+ Kf7 [24...Kg5?? 25.Dg3+ s matem] 25.Dxf5+ Ke7 26.De6+ Kd8 27.Dg8+ Jf8 [27...Kc7?? 28.Je6# ] 28.Je6+ Kc8 29.Jxf8 Dd8 30.Vxa3 1-0

(10) Anand,Viswanathan (2788) - Morozevich,Alexander (2707) [C11]
FIDE-Wch San Luis (13), 13.10.2005
[Fritz 11+P.H.]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 Jfd7 5.f4 c5 6.Jf3 Jc6 7.Se3 cxd4 8.Jxd4 Sc5 [Sedat zde ve své knihovně navrhuje vyměnit vše, co se dá - ale pak černý se špatným střelcem vlastně jen brání remízu. Něco takového určitě není Morozevičův styl. 8...Jxd4 9.Sxd4 Sc5 10.Dd2 Sxd4 11.Dxd4 Db6 12.Dxb6 Jxb6 13.Jb5 Ke7+/= ] 9.Dd2 0-0 10.0-0-0 a6 11.Jb3 [bílí se vedli slušně i po 11.Df2 Sxd4 12.Sxd4 b5 13.Se3 , ale na tah v partii zatím černí recept ještě nenašli, 87.5 procenta pro bílé u Sedata.] 11...Sb4 12.Sd3 b5 bílý si podržel malou výhodu, dokončil vývin a nyní chce postupovat pěšcem f. Vyhodnocení konkrétních plánů zhodnotí čas, Fritz by zde napřed obsadil pole h4 pěšcem. 13.Vhf1 Jb6 14.a3 Se7 výměna na c3 by bílému dala k dispozici zajímavé pole c5. 15.Jd4 Dc7 Fritz by raději kryl střelcem, ale černý chce polootevřený sloupec c. 16.Jxc6 Dxc6 17.Sd4?! [Fritz by do toho už šlápnul tahem 17.f5 f6! (17...exf5?! 18.Sxb6 Dxb6 ) 18.fxe6 Sxe6 pozice černého zde je však obranyschopná. 19.Sxb6 Dxb6 20.Sf5 Vad8 21.Dd4 Dc6 22.Sxe6+ Dxe6 23.Jxd5 fxe5 24.Vxf8+ (24.Jxe7+ Dxe7 ) 24...Vxf8 25.Jxe7+ Dxe7 , v obou případech pravděpodobně s remízou] 17...Jc4 Počítač nyní ještě nevidí oběť na h7 a vnucuje stále výměnu na c4. Ale pak by bílý král stál určitě hůře. 18.De2 Anand vlastně začíná tahat za záchranou brzdu, oběť na h7 je zde cestou k remíze. Bez toho to vypadá, že černý má ke králi mnohem blíž 18...Vb8 19.Sxh7+ Kxh7 20.Dh5+ Kg8 21.Vd3 f5 22.Vh3 Sc5 [Fritz zde na dvou místech chvilku jásá nad nějakou šancí na výhru černého, ale pak sám najde možnosti i za bílé, např. 22...Jxb2 23.Dg6 De8 (23...Jd3+? 24.Kd2 (24.cxd3? Sxa3+ 25.Kd2 Vb7 ) 24...De8 25.Dh7+ Kf7 26.cxd3 Vg8 27.g4+/- ) 24.Dh7+ Kf7 25.Dh5+= ; 22...b4? 23.Vff3! bxa3 (23...bxc3 24.Vfg3+- ) 24.Vfg3 axb2+ 25.Kd1!+- se surovou hrozbou Vxg7] 23.Vff3 Sxd4 24.Vfg3 hrozí Vxg7+ s matem 24...Vb7 mezišach střelcem by na tom nezměnil nic 25.Dh7+ Kf7 26.Dxg7+ Ke8 27.Dxf8+ černý kvůli matu nesmí králem opustit sloupec f a tak nezabrání opakování tahů. 1/2-1/2Všechny partie ve formátu *.pgn zde

Vygenerováno pomocí ChessBase 9.0
Verze CBLight k volnému použití zde