Mat jezdcem a střelcem
(1) Příklad 1
02.07.2008

Od nejjednoduššího k nejsložitějšímu. Tuto pozici je možné vynutit. Jezdec může být (téměř) kdekoliv. Mat lze dát jen v rohu barvy střelce, nebo na sousedním poli. Záleží, jak teď vyjdou tahy jezdce. 1...Ka8 2.Sb7+ Ka7 3.Jb5# po Jc8 je samozřejmě také stejně dobrý mat. *
(2) Příklad 2
02.07.2008

Stejná pozice, ale na tahu je bílý. Teď vyjde mat přímo v rohu. 1.Jb5+ Ka8 2.Sb7# *

(3) Příklad 3
02.07.2008

Pokud kryjí střelec s králem obě ústupová pole, zde f1 a h3, není třeba ztrácet čas na manévr střelce do pozice odpovidající příkladu 1, zde stačí tempo střelcem, šach jezdcem a mat. 1.Se2 Kg1 2.Jh3+ Kh1 3.Sf3# *

(4) Příklad 4
02.07.2008

Příručky obvykle tvrdí: "Do rohu zatlačíte krále snadno" a uvádí většinou jen takovýto příklad matového vedení z nesprávneho rohu na druhou stranu. Když se tento mat budete učit proti počítači, tak některé programy ustupují do špatného rohu dobrovolně. Důležitou pomůckou je pamatovat si písmeno M (nebo W, záleží, z jaké strany se na to díváte) pro manévr svého jezdce. Zde je začátek na c2 (aby král nemohl zpátky do špatného rohu), pak pokračujeme d4-e2-f4-g2, tak, abychom vynutili podobnou pozici, která je v prvním příkladu. Zde lze dát mat 20.tahem (to se to píše, když dnes máme tablebáze). 1.Jc2+ Kb1 2.Sb3 jakékoliv tempo po diagonále b3-g8 ma stejný účinek 2...Kc1 3.Sa2 Kd1 4.Jd4 Nyní učebnicový příklad, kdy se král stále snaží ustupovat do špatného rohu, zkrátí si tak život o tři tahy. 4...Kc1 [Pokus o útěk na druhou stranu dá černému pár tahů navíc. 4...Ke1 5.Kd3 Kf2 (5...Kd1 6.Je2 Ke1 7.Ke3 Kd1 8.Sb3+ atd.) 6.Je2 Kg2 (6...Kf3 7.Se6 Kf2 8.Sd5 Ke1 9.Ke3 Kd1 10.Sb3+ ) 7.Se6 Dobře si pamatujte tuto bariéru tvořenou střelcem a jezdcem. Jezdec hlídá černá pole a střelec bílá. Ústup f3 je jen slepá ulička, takže střelec musí jednou tempovat. 7...Kf3 8.Sc8 Kf2 9.Sg4 utažení šroubů, král musí zpět na poslední řadu. 9...Ke1 10.Jf4 (o tah pomalejší je "metodické" 10.Ke3 Kd1 11.Sf5 Ke1 12.Sc2 Kf1 13.Jf4 Ke1 14.Jg2+ Kf1 15.Kf3 Kg1 16.Kg3 Kf1 17.Sd3+ Kg1 18.Jf4 Kh1 19.Se2 Kg1 20.Jh3+ Kh1 21.Sf3# ) 10...Kf2 11.Jh5 Ke1 12.Ke3 Kf1 13.Jf4 Ke1 14.Jg2+ Kf1 15.Kf3 Kg1 16.Je3 Kh2 17.Kf2 Kh1 18.Sf5 Kh2 19.Jf1+ Kh1 20.Se4# ] 5.Je2+ Kd1 6.Kd3 Ke1 7.Ke3 Kd1 8.Sb3+ tento obrazec je dobré si pamatovat. Jezdec drží ústupové pole c1 a šach střelcem donutí krále k poslušnosti. 8...Ke1 9.Jf4 Kf1 10.Sc2 Já to zde hraji jednoduše a tempuji střelcem. Dávám tím ale černému králi tah navíc. [Jedna z možností, jak mat zrychlit o jeden tah dle tablebází: 10.Sd5 Ke1 11.Sf3 Kf1 12.Se2+ využívá toho, že nyni král nesmí na e1, protože by dostal mat okamžite. 12...Kg1 13.Kf3 Kh2 14.Kf2 Kh1 tady lze využít, že král a střelec pokryjí oba ustupy, f1 i h3, takže není třeba ztrácet čas na manévr střelcem do pozice obdobné z příkladu 1. 15.Kg3 Kg1 16.Jh3+ Kh1 17.Sf3# ] 10...Ke1 11.Jg2+ Kf1 12.Kf3 Kg1 13.Kg3 k matu ve stejném počtu tahů vedou i jiné možnosti, ty si najděte na počítači s tablebázemi. Mě to takhle připadá instruktivní. 13...Kf1 14.Sd3+ Kg1 15.Jf4 Kh1 A teď tu máme přímo pozici z příkladu 3: 16.Se2 [trochu delší je to při uplatnění jednoduchého schématu příkladu 1: 16.Sf1 Kg1 17.Sh3 Kh1 18.Sg2+ Kg1 19.Je2# ] 16...Kg1 17.Jh3+ Kh1 18.Sf3# *

(5) Příklad 5
02.07.2008

Několik ukázek vedení ze středu sachovnice. 1.Jb5 Kf5 [1...Kd5 2.Sd4 Kc6 3.Kc4 Kb7 4.Kd5 Kb8 5.Kc6 Ka8 6.Jc7+ Kb8 7.Sg1 Kc8 8.Sa7 Kd8 9.Jd5 Ke8 10.Kd6 Kf7 11.Je7 Kg7 12.Se3 Kf6 13.Sf4 Kf7 14.Sg5 Ke8 15.Jf5 Kf7 16.Jh4 Ke8 17.Ke6 Kf8 18.Jf5 Ke8 19.Jg7+ Kf8 20.Kf6 Kg8 21.Je6 Kh8 22.Kf7 Kh7 23.Jf8+ Kh8 24.Sf6# ] 2.Kd4 Kg4 [2...Ke6 3.Ke4 Kd7 4.Kd5 Ke7 5.Sf4 Kf6 6.Jd6 Ke7 7.Jc4 Kf6 8.Sg3 Kg5 9.Je3 opět příklad, jak pomocí S+J udělat neprodyšnou bariéru 9...Kf6 (9...Kh5 10.Ke5 Kg5 11.Ke6 tempo 11...Kg6 (11...Kh5 12.Kf5 a dále to už umíme) 12.Sh4 Kh5 13.Sf6 Kg6 14.Jd5 Kh5 15.Kf5 Kh6 16.Jc7 Kh5 17.Je6 Kh6 18.Sg5+ Kh7 na h5 to nešlo, dostal by mat jezdcem třeba z g7 19.Kf6 Kg8 20.Kg6 Kh8 21.Kf7 Kh7 22.Jf8+ Kh8 23.Sf6# ) 10.Sh4+ Kg6 11.Ke6 Kh5 12.Sf6 Kg6 13.Jd5 Kh5 14.Kf5 Kh6 15.Jc7 Kh7 16.Kg5 Kg8 17.Kg6 Kf8 18.Sg5 Kg8 19.Sh6 Kh8 20.Jd5 Kg8 21.Je7+ Kh8 22.Sg7# ] 3.Ke4 Kg3 tady je lepší jít dobrovolně do špatného rohu. 4.Jd4 Kg2 [pokus držet se co nejblíž středu vede k matu rychleji 4...Kg4 5.Sf4 a podobně i tady 5...Kh3 (5...Kh5 6.Jf3 Kg6 7.Sg5 Kf7 8.Kf5 Kg7 (8...Ke8 9.Ke6 Kf8 10.Jh4 Ke8 11.Jf5 ) 9.Je5 Kf8 10.Ke6 Ke8 11.Jf7 Kf8 12.Jd6 Kg7 13.Kf5 Kf8 (13...Kg8 14.Kg6 Kf8 15.Sd8 Kg8 16.Se7 Kh8 17.Jf7+ Kg8 18.Jh6+ Kh8 19.Sf6# ) 14.Kg6 Kg8 15.Sh6 ) ] 5.Je2 Kh2 6.Kf3 Kh1 7.Jg3+ Kh2 8.Sf2 Kh3 9.Sg1 A viz predešlý příklad. Jezdec je již na prvním poli písmena M(W). 9...Kh4 10.Je4 Kh3 [po 10...Kh5 11.Kf4 Kg6 12.Jg5 Kf6 to už přeci také umíme] 11.Jg5+ Kh4 12.Kf4 Kh5 13.Kf5 Kh4 14.Sf2+ Kh5 15.Je6 Kh6 16.Sg3 Kh5 17.Jg7+ Kh6 18.Kf6 Kh7 19.Kf7 Kh6 20.Sf4+ Kh7 21.Je6 Kh8 22.Sg5 Kh7 23.Jf8+ Kh8 24.Sf6# *

(6) Příklad 6
02.07.2008

mat 28.tahem 1.Jb6 Kf3 2.Sc3 Ke3 3.Kg2 Kd3 4.Sb4 krátká stupňovitá "zídka" na c3-c4-c5-d5-d6 umožní přiblížení krále. 4...Ke4 5.Kg3 Ke5 6.Kf3 Kd4 [6...Ke6 7.Kf4 na a8 to nepůjde ani tudy 7...Kf6 8.Sc3+ Ke6 9.Se5 Kf7 (9...Ke7 10.Kf5 Kf7 11.Sf6 Ke8 12.Ke6 ) 10.Kf5 Ke7 11.Sc7 Kf7 12.Jd5 Ke8 (12...Kg7 13.Sd6 Kf7 14.Jc7 Kg7 15.Se7 Kf7 16.Sf6 Kf8 17.Kg6 Kg8 18.Se7 Kh8 19.Je8 Kg8 20.Jf6+ Kh8 21.Jg4 Kg8 ) ] 7.Sd6 Teď je možné zatlačit krále rovnou do správného rohu. 7...Kd3 8.Sc5 Kd2 pokouší se utéci do nesprávného rohu, na h1 9.Ke4 Ke2 10.Jc4 ale byl přitom zachycen u stěny 10...Kf1 11.Kf3 Ke1 12.Sf2+ Kd1 13.Ke3 Kc2 14.Kd4 Kb3 15.Se1 Ka4 [15...Kc2 16.Sc3 Kd1 17.Kd3 Kc1 18.Sd2+ Kb1 19.Kc3 Ka2 20.Kc2 ] 16.Kc5 Kb3 17.Je3 zablokován c sloupec i pole a5 17...Ka4 18.Sb4 Kb3 19.Kb5 Ka2 [19...Kb2 20.Ka4 Ka2 21.Sa3 Kb1 22.Kb3 ] 20.Ka4 Kb1 21.Sa3 Ka2 22.Jd1 Kb1 23.Kb3 *

(7) Příklad 7
02.07.2008

1.Sd4 Kd5 2.Sf2 Ke5 3.Jb6 Kd6 se snahou utéci do špatného rohu 4.Kg2 Kc7 5.Kf3 Kd6 6.Ke4 Kc6 [6...Ke6 7.Sg3 Už se do špatného rohu nedostane. 7...Kf6 8.Kf4 Ke6 9.Kg5 pěkná ohrádka e5-d5-d6-d7-c7-c8 9...Ke7 10.Kf5 Kd8 11.Ke6 Ke8 12.Sh4 Kf8 13.Sf6 Ke8 14.Jd5 Umíte to dále sami?] 7.Ke5 Kc7 8.Kd5 Kb7 9.Kd6 Ka7 10.Kc7 Ka6 11.Kc6 Ka7 12.Sg3 Ka6 13.Sb8 a podobně, jako v příkladu 4 *

(8) Příklad 8
02.07.2008

mat 31.tahem: 1.Kb2 Kf3 2.Sd4 Ke4 3.Kc3 Kd5 4.Jf2 Kc6 5.Kc4 Kd6 6.Jd3 Kc7 7.Se5+ Kb7 8.Kc5 Ka7 9.Kc6 Ka8 10.Jb4 Ka7 11.Jd5 Ka8 a viz příklad 4 12.Jb6+ Ka7 13.Sh2 Ka6 14.Sb8 Ka5 15.Jd5 Ka4 16.Kc5 Kb3 17.Jb4 Kb2 18.Sf4 Kc3 19.Se3 Kb3 20.Sd2 Ka4 21.Jd3 Kb3 22.Je1 Ka4 23.Kc4 Ka3 24.Jd3 Ka4 25.Jb2+ Ka3 26.Kc3 Ka2 27.Jc4 Kb1 28.Kb3 Ka1 29.Sf4 Kb1 30.Ja3+ Ka1 31.Se5# *Generováno s pomocí ChessBase 9.0
Verze CBLight k volnému použití zde