propozice jarního klasifikačního turnaje 2022
Hrací místnost: Hotel Crystal Palace, Praha 2, Malá Štěpánská 17, tram 4,10, 16, 22 – stanice Štěpánská nebo pěšky od metra A, (Muzeum), B (Karlovo nám.), C (I.P.Pavlova)
Termín: 19.4 až 16.6 2022, jednou týdně úterý až čtvrtek. Hrací dny jednotlivýchch skupin budou stanoveny při losování. Začátky Út až Čt od 18 hodin. Čekací doba je 40 minut
Hrací systém: Podle zájmu se bude 1 silnější skupina hrát švýcarským systémem na 9 kol, ostatní skupiny o 10 až 12 hráčích budou hrány systémem každý s každým. Všechny skupiny se zápočtem na národní ELO. Hraje se podle platných Pravidel FIDE. V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole platí pro tento turnaj ustanovení Směrnice III (bez odst. III.4) „Hry bez přídavného času včetně rychlého zakončení“ Pravidel šachu FIDE. Vyhodnocení pořadí jednotlivých skupin je určeno článkem 5 Soutěžního řádu. Vítězové jednotlivých skupin mají nárok na postup do vyšší skupiny v dalším turnaji pořádaném ŠO Praga.
Právo účasti:   Do turnaje mohou být přijati jen registrovaní hráči (hráči ŠO Praga s vyrovnanými členskými příspěvky), kteří se zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce losování a zaplatí vklad. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče, který v předchozích turnajích pořádaných ŠO PRAGA dělal problémy (nedohrání turnaje, časté překládání partií, kontumace atp.) nebo hráče s nízkým ELO, aby bylo dosaženo vhodného (přijatelného) koeficientu jednotlivých skupin turnaje.
  V případě překročení kapacity klubovny rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek.
Tempo hry: 40 tahů za 100 minut a 30 minut do konce partie (jako v pražských soutěžích družstev).
Losování: Úterý 12.4.2022, 18:00 v hrací místnosti.
Startovné: Nevratný vklad 250 Kč (pro domácí hráče 100 Kč). Vklady neposílejte, musí však být zaplaceny při losování.
Přihlášky: Nejpozději do 8.4.2022, formulářem níže, na nástěnce v klubovně, písemně nebo e-mailem na adresu:
ing. Miroslav Krieger
Levského 3221/20
143 00 Praha 4
e-mail: mirakri@seznam.cz
  Je třeba uvést jméno a příjmení, ELO, datum narození, oddíl, telefon a e-mail, o jaký typ turnaje máte zájem, případně nehodící se hrací den.
Bližší informace na telefonu
733 162 168 (mob.)
Zpět na TJ Praga, úvodní stranu