propozice jarního klasifikačního turnaje 2017
Hrací místnost: Praha 9, Jandova 4. Spojení: metro B, stanice Vysočanská, tramvaj 16
Termín: 11.4 až 23.6 2017, jednou týdně úterý až pátek. Silnější skupina hraná na FIDE bude hrát v úterý, příslušný hrací den dalších jednotlivých skupin bude stanoven při losování. Začátky partií v 18:00. Čekací doba je 40 minut.
Hrací systém: Podle zájmu se bude hrát jedna nebo dvě skupiny švýcarským sestémem se zápočtem na FIDE. Zbytek uzavřené skupiny o 10-12 hráčích, každý s každým, se započtením národního ELO. Hraje se podle platných Pravidel FIDE. Závěr partie se hraje podle Pravidel FIDE pro poslední časovou kontrolu bez omezení počtu tahů. Uplatňuje se příloha G Rychlé zakončení partie bez rozhodčího s výjimkou bodu G4. O pořadí rozhoduje počet bodů, SB, vzájemná partie, lepší výsledek proti 1., 2., atd. v pořadí. Vítězové jednotlivých skupin mají nárok na postup do vyšší skupiny v dalším turnaji pořádaném TJ Praga.
Právo účasti:   Do turnaje mohou být přijati jen registrovaní hráči (hráči TJ Praga s vyrovnanými členskými příspěvky), kteří se zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce losování a zaplatí vklad. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče, který v předchozích turnajích pořádaných TJ PRAGA dělal problémy (nedohrání turnaje, časté překládání partií, kontumace atp.) nebo hráče s nízkým ELO, aby bylo dosaženo vhodného (přijatelného) koeficientu jednotlivých skupin turnaje.
  V případě překročení kapacity klubovny rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek.
Tempo hry: 40 tahů za 100 minut a 30 minut do konce partie (jako v pražských soutěžích družstev).
Losování: Úterý 28.3.2017, 18:00 v hrací místnosti.
Startovné: Nevratný vklad 250 Kč (pro domácí hráče 50 Kč) plus 50 Kč pro všechny hráče skupiny se zápočtem na FIDE.
Přihlášky: Nejpozději do 24.3.2017, formulářem níže, na nástěnce v klubovně, písemně nebo e-mailem na adresu:
ing. Miroslav Krieger
Levského 3221/20
143 00 Praha 4
e-mail: mirakri@seznam.cz
  Je třeba uvést jméno a příjmení, ELO, datum narození, oddíl, telefon a e-mail, případně nehodící se hrací den.
Bližší informace na telefonu
733 162 168 (mob.)
Zpět na TJ Praga, úvodní stranu