propozice jarního klasifikačního turnaje 2020
Hrací místnost: Penzion Fantasia nad hotelem Jasmín, Praha 9, Pod Balkánem 3. Spojení: bus 136 , stanice Skloněná
Termín: 6.4 až 19.6 2020, jednou týdně pondělí až pátek. Silnější skupina hraná na FIDE bude hrát v pondělí (1.kolo 20.4.2020). Příslušný hrací den dalších jednotlivých skupin bude stanoven při losování. Začátky partií v 18:00. Čekací doba je 40 minut.
Hrací systém: Podle zájmu se bude hrát jedna skupina švýcarským sestémem se zápočtem na FIDE. Zbytek uzavřené skupiny o 10-14 hráčích, každý s každým, se započtením národního ELO. Hraje se podle platných Pravidel FIDE. V případě zájmu bude 1 skupina pro mládež. V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole platí pro tento turnaj ustanovení Směrnice III (bez odst. III.4) „Hry bez přídavného času včetně rychlého zakončení“ Pravidel šachu FIDE. Vyhodnocení pořadí jednotlivých skupin je určeno článkem 5 Soutěžního řádu. Vítězové jednotlivých skupin mají nárok na postup do vyšší skupiny v dalším turnaji pořádaném ŠO Praga.
Právo účasti:   Do turnaje mohou být přijati jen registrovaní hráči (hráči ŠO Praga s vyrovnanými členskými příspěvky), kteří se zúčastní osobně nebo prostřednictvím zástupce losování a zaplatí vklad. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout hráče, který v předchozích turnajích pořádaných ŠO PRAGA dělal problémy (nedohrání turnaje, časté překládání partií, kontumace atp.) nebo hráče s nízkým ELO, aby bylo dosaženo vhodného (přijatelného) koeficientu jednotlivých skupin turnaje.
  V případě překročení kapacity klubovny rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek.
Tempo hry: 40 tahů za 100 minut a 30 minut do konce partie (jako v pražských soutěžích družstev).
Losování: Úterý 24.3.2020, 18:00 v hrací místnosti.
Startovné: Nevratný vklad 200 Kč (pro domácí hráče 50 Kč) plus 50 Kč pro všechny hráče skupiny se zápočtem na FIDE.
Přihlášky: Nejpozději do 20.3.2020, formulářem níže, na nástěnce v klubovně, písemně nebo e-mailem na adresu:
ing. Miroslav Krieger
Levského 3221/20
143 00 Praha 4
e-mail: mirakri@seznam.cz
  Je třeba uvést jméno a příjmení, ELO, datum narození, oddíl, telefon a e-mail, o jaký typ turnaje máte zájem, případně nehodící se hrací den.
Bližší informace na telefonu
733 162 168 (mob.)
Zpět na TJ Praga, úvodní stranu